Agenda

Erfrecht & levenstestament

24-01-2019 Agenda

Donderdag 24 januari 2019
10.00-12.00 uur uur
Waterkracht, Ruys de Beerenbrouckstraat 106 te Zutphen

Voor mantelzorgers en belangstellenden
Tijdens deze informatiebijeenkomst zal uitgebreid worden ingegaan op:
* De voordelen van een testament (o.a. vermindering van de eigen bijdrage als u in een verzorgingstehuis terecht komt en besparing van erfbelasting
* Het levenstestament (wat gebeurt er als u ernstig ziek wordt, gaat dementeren of om andere redenen tijdelijk of langdurig niet meer in staat bent om uw eigen belangen te behartigen? Wie regelt dan uw financiële en medische zaken?

U wordt bijgepraat door notaris De Wilde over de laatste stand van zaken en krijgt tips om te voorkomen dat u uw vermogen moet opeten, wanneer u in een verpleeg- of verzorgingstehuis terecht komt. Ook wordt ingegaan op hoe u eenvoudig erfbelasting kunt besparen. De lezing zelf duurt ongeveer een uur. Er is daarna volop gelegenheid om vragen te stellen.

Aanmelding (vóór 18 januari) via tel.nr. 0575-596296 of mantelzorg@perspectiefzutphen.nl.