Agenda

Woensdag 18 april 2018

18-04-2018 Agenda

BuurTent in Kichelkuilen
ZUTPHEN - Op woensdagavond 18 april om 18.30u staat de BuurTent in de buurt Tichelkuilen. De locatie is het speeltuintje tegenover huisnummers 200/202. De tent wordt geplaatst naar aanleiding van een poging tot inbraak. Alle buurtbewoners zijn uitgenodigd in de tent. Medewerkers van het team BuurTent, de gemeente, een beveiligingsbedrijf en zo mogelijk de politie, vertellen wat er is gebeurd en geven adviezen om inbraken te voorkomen.
De medewerkers van de BuurTent geven tussen 18.30 en 20.00 uur voorlichting en adviezen. Ook ontmoeten buren elkaar in de tent en gaan in gesprek over veiligheid en andere buurtaangelegenheden. Op www.buurtpreventje.nl staat meer informatie.
De BuurTent is een burgerinitiatief. Zes inwoners uit verschillende wijken zetten zich vrijwillig in voor inbraakpreventie.

Alzheimer Café Zutphen-Vorden in buurtcentrum De Uitwijk
ZUTPHEN - Wat te doen met gedragsveranderingen bij mensen met dementie? Gedragsveranderingen bij mensen met dementie zoals boosheid, bang zijn en in de war worden vaak niet begrepen en worden soms als lastig of als een probleem ervaren.
Woensdag 21 februari komt psychologe Eveleyne Prosé-Evers werkzaam bij Sutfene de oorzaken hiervan uitleggen en tevens tips geven hoe hiermee om te gaan. Aanvang 19.00 uur
Meer informatie kunt u HIER vinden.

Kinderen bouwen eigen bijenhotel

ZUTPHEN - Honingbijen kent iedereen maar wie weet dat er wel 260 soorten wilde bijen in Nederland leven? Alleenlevende bijen die niet prikken en leven op wilde planten met bloemen waar ze gemakkelijk nectar bij kunnen drinken. De Ecokids (kinderen van 7 tot 12 jaar) maken deze middag kennis met het spannende leven van wilde bijen en andere insecten. Ze bouwen van potjes en blikjes een eigen insectenhotel en speuren naar bijen die leven op de Tuinen van De Kaardebol.
Graag zelf een conservenblikje of glazen potje meenemen!
VOOR WIE, WAAR EN HOE LAAT?
Kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar
Tijd: 15.00 tot 16.30 uur
Kosten: € 3,00
Plaats: DE KAARDEBOL, Harenbergweg 1 te Zutphen (7204 KZ)
Aanmelden via het contactformulier www.dekleinekaardebol/ecokids of via email met vermelding van naam en leeftijd van uw kind(eren): dekleinekaardebol@gmail.com