Agenda

Vrijdag 20 april 2018

20-04-2018 Agenda

Inloopspreekuur voor senioren over reizen met het Openbaar Vervoer
ZUTPHEN - Op vrijdag 20 april organiseert OV-oost vanaf 10:00 uur een inloopspreekuur voor senioren over reizen met het OV. Senioren kunnen tijdens dit inloopspreekuur hun vragen stellen aan een van de OV-ambassadeurs bij Het Plein, Henri Dunantweg 1 in Zutphen. OV-ambassadeurs zijn ervaren OV-reizigers die leeftijdsgenoten een helpende hand bieden. Zij beantwoorden vragen over bijvoorbeeld abonnementen & tarieven, de OV-chipkaart, het plannen van een reis of het meenemen van een rollator.

Herdenking vergeten slachtoffers
WARNSVELD - Veelal onbekend gebleven is dat mensen die tijdens de oorlog in psychiatrische inrichtingen verbleven als gevolg van de slechte toestanden daar zijn overleden. Het naziregiem was de oorzaak van onvoldoende eten, slechte hygiënische toestand met als gevolg dat besmettelijke ziekten uitbraken.
Bovendien moesten bij het toenmalige Groot Graffel in Warnsveld nog honderden vanuit het westen geëvacueerde patiënten worden gehuisvest, waarvoor eigenlijk geen ruimte was.
Zo overleden er in april 72 patiënten, tegen normaal 20 per jaar. Pas enkele jaren geleden werd dit via een uitzending van de EO onder de aandacht gebracht. Dit leidde er toe dat in 2016 op de begraafplaats in Warnsveld een gedenksteen werd opgericht als blijvende herinnering aan deze ‘Vergeten slachtoffers’.
Leerlingen van 3 havo van het Isendoorn College hebben dit gedenkteken geadopteerd.
Op vrijdag 20 april a.s. houden de rond 200 leerlingen een herdenking tussen 12.30 en 14.30 uur. Dat gebeurt steeds in groepen van 50 leerlingen per keer. Zij luisteren eerst in de Vredeskapel van GGNet naar korte verhalen en lopen dan naar het gedenkteken voor de herdenking op de begraafplaats. Daar lezen ze gedichten voor, houden stilte en leggen allen een witte roos.
Belangstellenden zijn hierbij hartelijk welkom. Aanbevolen is dan vooral de laatste ronde bij te wonen die om 14.00 uur in de kapel op terrein van GGNet begint.