Beter zichtbaar op pad

14-12-2018 112 Redactie

BRUMMEM – De komende tijd controleert de gemeente Brummen extra op de naleving van de regels voor parkeren, hondenpoep en vuurwerk. Er worden extra medewerkers van team Handhaving ingezet. Met een complimentje wanneer u zich aan de regels houdt en waar nodig een boete wanneer iemand de regels overtreedt. Wetten en regels zijn er niet voor niets. Daarom heeft de gemeente Brummen een integraal handhavingsbeleid en de algemeen plaatselijke verordening (APV). Daarin staan de gemeentelijke spelregels om onze directe leefomgeving voor iedereen prettig te houden.

Parkeren

In de komende weken zal er extra toezicht gehouden op parkeren. Dat doen we om gevaarlijke situaties door foutparkeren tegen te gaan. Daar waar sprake is van een overtreding van het parkeerverbod, wordt een bekeuring uitgeschreven. Het naleven van de parkeerafspraken zorgt voor een betere verkeersveiligheid voor alle weggebruikers.

Hondenpoep

Voor veel mensen is hun huisdier belangrijk. Maar terwijl de ene persoon plezier beleeft aan een dier, veroorzaakt het voor een ander soms overlast. In de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) staan regels over honden. Heeft u bijvoorbeeld een hond, dan moet u deze binnen de bebouwde kom aangelijnd uitlaten. En u moet ervoor zorgen dat de hondenuitwerpselen geen overlast veroorzaken voor andere mensen. Iedereen die zijn hond uitlaat is verantwoordelijk voor het opruimen van hondenpoep. Dus neem een schepje of een zakje mee om de poep op te ruimen.

Voor katten zijn geen specifieke regels. Toch hebben mensen soms last van een kat in de buurt. Ons belangrijkste advies: maak het onderling bespreekbaar en probeer het samen te regelen.

De BOA controleert de komende tijd of de hondenbezitter zich aan de spelregels houdt. Als hondenbezitter kunt u op ieder moment van de dag aangesproken worden op uw positieve of negatieve gedrag. Een boete kan variëren tussen de € 90 en € 150 (excl. administratiekosten).

Vuurwerk

Met de feestdagen in het vooruitzicht, controleren we de komende periode extra op het afsteken van illegaal en zwaar vuurwerk. Dit wordt in beslag genomen en overtreders kunnen rekenen op een bekeuring. Politie en andere toezichthouders gaan nauwlettend toezien op een juiste manier van carbid schieten en treden als dat nodig is handhavend op.

Bij herhaaldelijke overlast bezoeken handhavers de locatie en spreken ze eventuele overlastveroorzakers aan. Dat werkt hopelijk preventief om overlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken. U kunt vuurwerkoverlast zelf melden via Fixi via onze website of de app. Aarzel niet om bij herhaalde overlast nog een melding te doen. Bij gevaar/spoed bel de politie via 112.

 

 

 

Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Communicatie vi