Geslaagde fietsverlichtingsactie

14-12-2018 112 Redactie

BRUMMEN – Op woensdagavond 12 december vond een geslaagde ‘Light it up!’ fietsverlichtingsactie plaats in Brummen aan de Hazenberg. Een enthousiast campagneteam heeft samen met wethouder Verkeer Peter-Paul Steinweg positieve gesprekken gevoerd met fietsers over het belang van goede fietsverlichting en gratis fietsverlichting uitgedeeld aan diegenen die zonder verlichting fietsten. Het team van Alifa Bike Works stond klaar om kapotte fietsverlichting te repareren.

Wethouder Peter-Paul Steinweg benadrukt het belang van deze actie. “Bijna iedereen weet dat fietsen met licht een stuk veiliger is dan zonder. Het niet gebruiken van werkende verlichting is vaak geen bewuste keuze. Oorzaken zijn vooral het vergeten van de verlichting en gemakzucht. Het is goed dat we hier als gemeente aandacht aan schenken”.

Bewustwording

Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Oost-Nederland (ROV Oost-Nederland) is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met hun kennis van verkeersveiligheid en van het gebied, brengen ze de juiste partijen bij elkaar en initiëren ze projecten. Ze richten zich daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincie Overijssel en Gelderland. Zij willen met de ‘Light it up!’ campagne dit najaar weer zo veel mogelijk jongeren in deze provincies bereiken om bewustwording rondom het belang van goede fietsverlichting te stimuleren. Maar het is ook belangrijk dat de jongeren dit onderling doen. “Light it up!” gaat hier dan ook zowel over het fysieke verspreiden van licht als het verspreiden van de boodschap: ‘we fietsen met zijn allen met verlichting’.

Werkende fietsverlichting

Uit onderzoek blijkt dat het risico voor fietsers om in het donker slachtoffer te worden van een ongeval met zeker 20% afneemt bij goed werkende fietsverlichting. Er fietsen al steeds meer mensen met fietsverlichting. Maar vooral onder de jongeren kan dit nog beter. Van de jongeren tussen de 12 en 24 jaar maakt slechts de helft gebruik van werkende fietsverlichting. Jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben vaak wel fietsverlichting, maar doen deze niet aan. De jongeren tussen de 18 en 24 jaar hebben vaak geen werkende verlichting, repareren de verlichting niet en nemen ook geen vervangende verlichting mee.