Meer geweld, meer diefstal en meer vandalisme in Zutphen

02-03-2017 112 Redactie

ZUTPHEN – Waar de rest van Nederland (gemiddeld) veiliger is geworden, is in Zutphen in 2016 de criminaliteit juist toegenomen. Met 62,7 misdrijven per 1000 inwoners is het zelfs de meest misdadige gemeente binnen de regio.

Tussen 2014 en 2015 kende Zutphen nog een daling van het aantal misdrijven, maar in 2016 zit het weer op het oude niveau.
In totaal waren er vorig jaar 2.950 misdrijven in de Hanzestad, ruim 300 meer dan het jaar daarvoor. Meest voorkomend was diefstal en inbraak. Hiervan werden 1.660 gevallen geregistreerd (een stijging van 250 ten opzichte van het jaar daarvoor).

Meer geweld
Opvallend is dat vooral het aantal vernielingen en de geweldscijfers omhoog zijn gegaan. Vernielingen en beschadigingen aan gebouwen, openbaar vervoer en overige zaken stegen allemaal.

Het aantal mishandelingen was de afgelopen jaar met 170 meldingen hoger dan in beide jaren daarvoor.
Wel zijn Zutphenaren braver geworden in het verkeer: na een kleine stijging tussen 2014 en 2015, zakte het aantal verkeersmisdrijven vorig jaar.
De volledige lijst is hier te bekijken.