Meer woninginbraken in 2019

06-01-2020 112 Redactie

ZUTPHEN - Het aantal woninginbraken in de gemeente Zutphen is in 2019 toegenomen. Het afgelopen jaar werd 101 keer ingebroken of een inbraakpoging gedaan. Dat is een stijging van 50% ten opzichte van 2018 toen de teller op 67 stond. De stijging is het sterkst in de dorpskern van Warnsveld. In 2019 werd daar 25 keer ingebroken, drie keer zo veel als het jaar daarvoor. Noordveen kende een verdubbeling van 5 naar 11 inbraken. In De Hoven en de Zuidwijken nam het aantal inbraken juist af. In het Centrum bleef het aantal gelijk met 17 inbraken. Alle data staan op www.buurtpreventje.nl

Pakkans lager

Het forse aantal woninginbraken in Warnsveld kan te maken hebben met het type woningen. Statisch gezien vinden veel woninginbraken plaats in vrijstaande of hoekwoningen. Deze woningen zijn kwetsbaarder omdat er vanaf meerdere zijden kan worden ingebroken. Daarnaast heeft de inbreker meerdere vluchtwegen waardoor de pakkans lager is.

Veiligere buurt

Er lijkt een einde gekomen aan de dalende trend in woninginbraken sinds 2013. In dat jaar werden maar liefst 319 inbraken of pogingen daartoe genoteerd. De stijging in 2019 betekent dat de aandacht voor inbraakpreventie onverminderd groot blijft. Daarbij is buurtpreventie belangrijk, onder andere via whatsapp groepen. Ook is er de BuurTent, een initiatief van de Stadsonderneming Zutphen in samenwerking met politie, gemeente en slotenspecialist Adema. De BuurTent wordt maandelijks geplaatst in een buurt waar recentelijk is ingebroken. Deskundige vrijwilligers geven voorlichting over buurtpreventie en buurtgenoten gaan met elkaar in gesprek over de veiligheid in hun buurt. Sinds 2016 is de BuurTent in 27 buurten in Zutphen en Warnsveld geplaatst en werd door meer dan 1000 inwoners bezocht. Een volledig overzicht van maatregelen die inwoners zelf kunnen nemen voor een veiligere buurt staat op www.buurtpreventje.nl.

Uitnodiging:


Op woensdag 8 januari van 18.30-20.00 uur staat de BuurTent in Braamkamp vanwege een recente inbraak. De BuurTent staat op het plantsoen tegenover huisnummer 405. U bent van harte welkom.