10 mei 2017

10-05-2017 Agenda Redactie

 Margaret Vink houdt woensdagavond 10 mei een lezing in het Odensehuis rondom het thema 'ouder worden'. Zij spreekt over de verschillende facetten van het ouder worden.
Bij het ouder worden nemen onze krachten langzaam af. Ons handelen wordt trager en er komen ongemakken. Misschien krijgen wij of onze dierbaren te maken met ziekte waar we onze krachten aan moeten wijden.
Wat zijn de problemen die we tegen kunnen komen in het proces van ouder worden? Hoe bereiden we ons voor op eenzaamheid en mogelijk lijden? Hoe kunnen we dit met waardigheid over ons heen laten komen?
Door levenservaring en het steeds meer handelen vanuit vrijheid heeft het ouder worden ook veel te bieden. Een zekere wijsheid en mildheid kan onze blik op onszelf en de wereld veranderen. Hoe kunnen we van onze laatste jaren een waardevolle en leerzame levensfase maken.
 Margaret Vink is antroposofisch arts en werkt o.a. in verpleeghuis De Hoge Weide in Lochem waar zij verantwoordelijk is voor de medische zorg van mensen met dementie. In het Odensehuis houdt ze maandelijks een spreekuur voor ouderen met levensvragen. Het Odensehuis is gevestigd in de voormalige Mariaschool aan de Tengnagelshoek 6 in Zutphen. De lezing begint om 19.30u. U bent vanaf 19.00u welkom en de toegang is gratis.
Het Odensehuis Zutphen is een warme ontmoetingsplek voor mensen met beginnende dementie of geheugenverlies, en ouderen in het algemeen. Het is geopend op maandagmiddag van 13.00-16.00u, dinsdagochtend van 10.00-13.00u en donderdagochtend van 10.00-13.00u (inclusief een gezamenlijke lunch). Op woensdagochtend zijn er vaak projectactiviteiten. Voor het volledige activiteitenprogramma zie www.odensehuiszutphen.nl