12 april 2017

12-04-2017 Agenda Redactie

Gilde lezing 12 april: Achtergronden en gevolgen van de Japanse aanval op Pearl Harbour

De spreker de heer P. van Blom schetst vanuit persoonlijke ervaringen een beeld van de Japanse bezetting op Zuid Celebes en van de interneringskampen aldaar.
Aan de hand van fotos, tekeningen en dagboeken schenkt de heer Van Blom aandacht aan de politieke achtergronden van de Japanse bezetting en de betrokkkenheid van de Verenigde Staten. De Japanse aanval op Pearl Harbour 6 december 1941 staat centraal en leidde tot de Japanse bezetting van Nederlands-Indië. Veel van wat heden ten dage bekend is omtrent die achtergrond, wordt niet onderwezen op middelbare scholen of universiteiten. De reden hiervan is de enorme politieke/financiële belangen die toen op het spel stonden.
Een aanrader voor degenen die meer willen weten over deze donkere periode.

Locatie: restaurant Woonzorgcentrum St. Elizabeth, Geweldigershoek 39 , Zutphen.

Aanvang: 14.00 uur tot 16.00 uur.

Kosten: een vrijwillige bijdrage.