13 februari 2017

13-02-2017 Agenda Redactie

Informatieavond leefbaarheid in Stedendriehoek

Mensen met een idee, wens of concreet plan om samen de leefbaarheid in hun wijk of dorp te verbeteren kunnen op 13 februari 2017 terecht De Nieuwe Kaardebol, Harenbergweg 1

7204 KZ, Zutphen. De bijeenkomst start om 20.00 uur. Vijf door de provincie gesubsidieerde organisaties, verenigd in de Leefbaarheidsalliantie Gelderland, zijn dan beschikbaar voor advies. De Leefbaarheidsalliantie is ingeschakeld door de provincie Gelderland, die bewoners wil stimuleren om samen aan de leefbaarheid te werken.

Ideeën verder brengen

Mensen weten zelf het beste wat de leefbaarheid in hun omgeving verbindt. Heeft u ideeën om bijvoorbeeld een voorziening open te houden, activiteiten met ouderen te ondernemen of vluchtelingen te helpen met hun integratie? Dan kunt u tijdens deze avond uw kansen verkennen. De Leefbaarheidsalliantie biedt advies en hulp bij subsidieaanvragen. Ook is er informatie over de subsidie die de provincie hiervoor beschikbaar heeft gesteld, in totaal 1,3 miljoen in 2017. Gedeputeerde Bea Schouten zal de mogelijkheden die de provincie haar bewoners biedt om aan leefbaarheid te werken toelichten.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden: www.leefbaarheidgld.nl.

Leefbaarheidsalliantie

De Leefbaarheidsalliantie Gelderland bestaat uit vijf door de provincie gesubsidieerde samenwerkende organisaties: Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK), Huis van de Jeugd (HvdJ), Plattelandsjongeren Gelderland (PJG), Spectrum, partner met elan en Zorgbelang Gelderland. Onder de noemer ‘Wow! Leefbaarheid’ gaat de Leefbaarheidsalliantie in januari en februari heel Gelderland door, in samenwerking met de provincie Gelderland.