13 september 2017

13-09-2017 Agenda Redactie

Op woensdag 13 september is Johannes Treuren te gast in het Odensehuis. Hij vertelt over de betekenis van euritmie bij het ouder worden, in het bijzonder bij mensen met dementie. Tevens geeft hij informatie over het euritmieprogramma dat in september start in het Odensehuis en waaraan ouderen gratis kunnen meedoen.

Bij euritmie gaat het om bewegingsoefeningen. Johannes Treuren is euritmist en werkt bij De Rozenhof in Zutphen. Voor hem is euritmie vooral een manier om je bewust te worden van de potentiële krachten en kwaliteiten die je als mens hebt, en hoe je die kunt mobiliseren. Daardoor heeft euritmie een brede werking. Niet alleen verminderen of verdwijnen klachten, maar je krijgt ook meer grip op je eigen gezondheid. Tijdens de lezing doen we enkele euritmie oefeningen zodat we het effect kunnen ervaren.

In de lezing is ook aandacht voor de werking van euritmie bij dementie. Bij dementie verbrokkelt datgene wat je als persoon gaandeweg ontwikkeld hebt: inzichten, oriëntatie, meningen, herinneringen. Maar wat daaraan vooraf ging in je eerste levensjaren is niet in die mate aangetast! Euritmie versterkt en ondersteunt die laag en kan daarom van grote waarde zijn voor mensen met dementie. Het non-verbale, waar de bewegingen van de euritmie toe behoren, kan zo rust en troost bieden voor iemand met dementie.

De lezing is in het Odensehuis aan de Tengnagelshoek 6 in Zutphen en begint om 19.30u. U bent vanaf 19.00u welkom en de toegang is gratis.

Het Odensehuis Zutphen is een warme ontmoetingsplek voor mensen met geheugenverlies of beginnende dementie, hun naasten en ouderen in het algemeen. Het is geopend op maandagmiddag van 13.00-16.00u, dinsdagochtend van 10.00-13.00u en donderdagochtend van 10.00-13.00u (inclusief een gezamenlijke lunch). Op woensdagmiddag zijn er vaak projectactiviteiten. Voor het volledige activiteitenprogramma zie www.odensehuiszutphen.nl