14 september 2016

14-09-2016 Agenda Redactie

Woensdag 14 september 2016 organiseert het Dementienetwerk een bijeenkomst: Samenleving en dementie, wat nu?

Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar aan de slag met de vraag: ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen met dementie mee kunnen (blijven) doen in de Zutphense samenleving?’

De vraag gaat hiermee verder dan het verlenen van zorg. Wij geloven erin dat mensen met dementie mee kunnen blijven doen in de samenleving. Hiervoor zien wij allerlei kansen. Maar we zien ook belemmeringen in de samenleving. We willen graag samen ideeën bedenken om mensen met dementie zo goed mogelijk te kunnen helpen. Wij vanuit onze kennis en ervaring met dementie, u vanuit uw kennis en ervaring in het maatschappelijk leven. Wat kunnen wij doen en wat kunnen we voor elkaar betekenen zodat de mens met dementie en zijn mantelzorger volwaardig kan blijven deelnemen in de samenleving in zijn directe omgeving?

 

Aanleiding

Het Dementienetwerk Zutphen, Lochem e.o. is op zoek naar verbindingen met professionals, vrijwilligers, bedrijven, mantelzorgers, verenigingen en gemeenten om de focus meer te verleggen naar samenleven. Anders dan in het verleden, waar het accent meer lag op ziekte en zorg, wil het netwerk door verbinding met andere ketenpartners en bewoners komen tot innovatie.

Deze inzet is deels tot stand gekomen door vermindering van de financiële mogelijkheden bij de bestaande zorgpartijen. Deze gedachte is op tafel gelegd via de AANTAFEL! werkwijze. Via www.aantafelzutphen.nl kunt u daarover meer lezen. Martin Rommers en Hajo Rietman van AANTAFEL! geven ondersteuning bij het proces.