17 mei 2017

17-05-2017 Agenda Redactie

ALZHEIMER CAFE ZUTPHEN/VORDEN WOENSDAG 17 MEI
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks, (elke 3e woensdag van de maand) een Alzheimer Café in Zutphen.Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie is het café gratis toegankelijk.

Men ontmoet lotgenoten en men kan met elkaar in gesprek over zaken die men meemaakt of bezighoudt.

Thema van de maand mei: Juridische aspecten bij dementie.

Op woensdag 17 mei gaat het over de juridische aspecten bij dementie. Nadat de diagnose dementie is vastgesteld komt er veel af op naaste familieleden. In de eerste plaats is er de emotie maar er zullen ook zaken geregeld moeten worden zoals de zorg en de omgang met financiën.
Mevrouw Marjolijn Haasbroek voormalig medewerker van Alzheimer Nederland is zeer deskundig op dit onderwerp. Zij zal informatie geven over welke juridische maatregelen mogelijk en noodzakelijk zijn wanneer iemand dementie heeft. Voorts zal Marjolijn ingaan op de betekenis van een volmacht en een levenstestament. Ook de verschillen en het belang van bewindvoering, mentorschap en het onder curatele stellen komen aan bod.

Wanneer: woensdag 17 mei

Waar: Alzheimer Café, Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen

Welk tijdstip: inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

 
Voor meer informatie: Alzheimer Oost-Gelderland: 06 – 13 51 44 11 Of via de website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland