20 september 2017

20-09-2017 Agenda Redactie

ALZHEIMER CAFE ZUTPHEN/VORDEN WOENSDAG 20 SEPTEMBER
De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks, (elke 3e woensdag van de maand) een Alzheimer Café in Zutphen.Voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie is het café gratis toegankelijk. Men ontmoet lotgenoten en men kan met elkaar in gesprek over zaken die men meemaakt of bezighoudt.

Thema van de maand september: Alzheimer en Muziek

In het kader van Wereld Alzheimer dag organiseert het Alzheimer Café Zutphen-Vorden op 20 september een bijzonder Café.Dit jaar bestaan de Alzheimer Café’s 20 jaar en dat wordt feestelijk gevierd tijdens een bijeenkomst voor mensen met dementie, mantelzorgers en professionals in de zorg.

Interactieve lezing door Ignar Rip
 
Volgens ervaringsdeskundige Ignar Rip kan muziek de dagelijkse zorg voor iemand met dementie vergemakkelijken.Met een boeiende interactieve lezing zal Rip aan de hand van voorbeelden tonen hoe hij muziek gebruikte bij zijn demente moeder.

Muziek uit iemands jeugd is diep verankerd in het brein, het afspelen van de favoriete muziek kan veel plezier geven en de stemming beïnvloeden.

Wanneer: woensdag 20 september 2017

Waar: Alzheimer Café, Harenbergweg 1, 7204 KZ Zutphen

Welk tijdstip: inloop en koffie/thee vanaf 19.00 uur, het programma start om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur.

 

Voor meer informatie: Alzheimer Oost-Gelderland: 06 – 13 51 44 11

Of via de website: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland