31 januari 2017

31-01-2017 Agenda Redactie

Familieraad GGNet organiseert 31 januari 2017 bijeenkomst “Opvang van verwarde personen”

Dagelijks lezen we in de krant over verwarde personen. Politie en burgemeesters signaleren een toename van het aantal verwarde mensen. Het is goed dat mensen met psychische problemen zo veel mogelijk in hun eigen omgeving worden geholpen. Maar soms loop je tegen de grenzen van de mogelijkheden aan.

Ook de Familieraad van GGNet maakt zich zorgen over mensen die zo verward zijn dat ingrijpen nodig is. Familieleden of naasten zijn vaak de eersten die dat signaleren. Ze vragen zich af wat ze dan kunnen doen en waar ze terecht kunnen. Als de situatie onhoudbaar, bedreigend of ronduit gevaarlijk is, zijn zij ten einde raad, zeker ’s avonds of in het weekend.

Bijeenkomst ‘Verwarde personen’

De Familieraad van GGNet organiseert over deze problematiek een open gesprek op dinsdag 31 januari 2017 van 19.30 tot 22.00 uur in Restaurant De Kamp op het terrein van GGNet aan de Vordenseweg 12 in Warnsveld. De avond is bedoeld voor familie en naasten van (ex-)cliënten van GGNet en andere belangstellenden. Op de thema-avond wil de Familieraad vooral ingaan op de zorgen en vragen van familieleden en andere betrokkenen of geïnteresseerden. De vragen worden in een open gesprek gedeeld met deskundigen van GGNet. Deze zullen informatie geven, maar aanwezigen krijgen ruimschoots de gelegenheid om hun vragen naar voren te brengen.

Aanmelden

Mocht u naar deze thema-avond willen komen dan bent u welkom na aanmelding met uw naam en woonplaats via e-mail: familieraad@ggnet.nl. U kunt u ook telefonisch aanmelden via 088 – 933 3150.