7 november 2017

07-11-2017 Agenda Redactie

Dr. Christiaan Caspers houdt 7 november om 19.30 uur een lezing over Caravaggio classicus: antieke motieven in het werk van een realist.Hij doet dit in het Baudartius College aan de Isendoornstraat 1 in Zutphen.

Caspers is classicus en docent aan het Murmellius gymnasium in Alkmaar en de Universiteit van Amsterdam.

Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610) staat bekend als een virtuoze realist: iemand die de werkelijkheid zó direct kon abstraheren en weergeven, dat hij geen voorbereidende studies of tekeningen nodig had voor zijn complexe, compositorisch gewaagde figuurschilderingen. Tijdgenoten roemden én laakten dit realisme, en ook de 20e/21e-eeuwse kunstbeschouwing viert in Caravaggio's werk doorgaans de nauwgezette observatie, technisch meesterschap en 'natuurlijke' emotiviteit. Deze benadering doet Caravaggio echter maar gedeeltelijk recht: net als zijn 16e-eeuwse voorgangers Rafael en Michelangelo ontwikkelde de Lombardische schilder zijn beeldtaal en zijn beeldretoriek in een intense dialoog met de kunst en de mythologie van de oudheid. In deze lezing kijken we onder meer naar de antieke modellen voor Caravaggio's verscheidene Johannes de Doper-uitbeeldingen, bestuderen we zijn schilderijen in het licht van de contra-reformatie en vragen we ons af waarom het intellectuele gehalte van Caravaggio's kunst nou zo onderbelicht gebleven is.

De lezing is gratis voor leden en leerlingen van het Baudartius College en het Stedelijk Lyceum en hun ouders. Voor andere geïnteresseerden is de toegang € 5,-.