Rapport: Onveiligheidsgevoel toegenomen na komst AZC Zutphen

05-09-2017 Auto Redactie

ZUTPHEN - Omwonenden zijn zich onveiliger gaan voelen na de komst van het AZC aan de Voorsterallee. Dat blijkt uit een tussentijds rapport. 
Voor de komst van het AZC was een meting gedaan naar onder meer het veiligheidsgevoel en incidenten (nul-meting). Door eenzelfde soort meting te herhalen, wil de gemeente de invloed van de komst in kaart brengen.

Het rapport (de een-meting) laat zien dat het veiligheidsgevoel is gedaald van een 8,5 naar een 7,1. Het gevoel wordt echter niet uitsluitend veroorzaakt door het AZC; ook hangjongeren, hard rijdende auto's en fietsen/lopen door de tunnel in de buurt zijn van invloed op het gevoel.

Omwonenden verwachten niet dat het onveiligheidsgevoel verder zal dalen, maar vanaf nu stabiel zal blijven.

Incidenten en overlast
Omwonenden geven in het rapport enkele punten van overlast aan. Sinds de komst van het AZC zien zij een toename in het aantal onveilige verkeerssituaties, zoals fietsers zonder licht in de donkere maanden; en geluidsoverlast in de zomermaanden.

Het COA heeft hierover opgemerkt dat het sportveld op het AZC inmiddels klaar is en dus naar verwachting de activiteiten verplaatst kunnen worden. Hierdoor zal de overlast af moeten nemen.

Behalve over geluidsoverlast en verkeersveiligheid, zijn er het afgelopen jaar ook klachten geregistreerd over intimidatie. Deze klachten varieerden van vermoedelijke openbare dronkenschap, aanspreken op een intimiderende wijze of het vermoeden van diefstal door AZC bewoners. Ook is er eenmaal melding gedaan van een poepende bewoner in de bosjes.

Criminaliteit
Wanneer gekeken wordt naar slachtofferschap van criminaliteit, dan blijkt (winkel)diefstal in de
éénmeting een punt van aandacht. Ook zijn er indicaties dat burgers zich door groepjes mannelijke asielzoekers geïntimideerd voelen en dat er in enkele gevallen sprake is geweest van seksueel grensoverschrijdend gedrag (zoals sissen en nafluiten/-roepen). Vanuit diverse bronnen is aangegeven dat deze feiten zijn veroorzaakt door een specifieke groep asielzoekers, de zogenaamde Dublinclaimanten (asielzoekers die al elders in Europa asiel hebben aangevraagd).

Op deze groep asielzoekers is zowel in de asielprocedure (versnelde afhandeling) en persoonlijk (controles door het COA-personeel en de bewaking) extra inzet gepleegd. Dit heeft erin geresulteerd dat deze groep nagenoeg weg is uit het AZC. Na de volgende meting zal blijken of deze maatregelen effect hebben gehad. Dit heeft volgens het COA er ook mee te maken in hoeverre Dublinclaimanten in de
toekomst nog opgenomen gaan worden in Zutphen.

Toekomst
Het AZC is begin dit jaar gekrompen: van ruim 700 bewoners naar 400. De gemeente verwacht daardoor ook dat de overlast afgenomen is en dat voor de toekomst ook geldt.

Het COA houdt daarnaast rekening met de samenstelling van de groep asielzoekers. 
"Ook heeft de ervaren overlast te maken met de perceptie van de omwonenden. Er lijkt inmiddels enige gewenning aan de extra levendigheid rondom het AZC ingetreden te zijn. Dit betekent niet dat er achterover geleund kan worden als het gaat om bestrijden van overlast; de zomermaanden zullen uitwijzen in hoeverre met name de geluidsoverlast en drukte op de naastgelegen sportvelden afneemt."  zo concludeert de gemeente.