Huishoudelijke hulp via een stichting; Zutphen wil hulp in eigen handen nemen

07-12-2016 Gezond Redactie

ZUTPHEN – Het college van Zutphen wil de huishoudelijke hulp gaan onderbrengen in een stichting. Daarvoor gaat het college toestemming vragen aan de raad, en zal het met een haalbaarheidsonderzoek komen. De stichting komt in plaats van de contracten die de gemeente heeft met thuisorganisaties.

De stichting moet volgens wethouder Patricia Withagen leiden tot “rust en zekerheid in een onstabiele markt”. De stichting zou in het najaar van 2017 operabel moeten zijn. Zutphen is de eerste gemeente in Nederland die de huishoudelijke hulp via een stichting wil regelen.

Uitgangspunten
Vorig jaar heeft de raad een aantal uitgangspunten vastgesteld voor de aanbesteding van huishoudelijke hulp. Zo moet de hulp beschikbaar blijven voor wie het nodig heeft en de hulp niet zelf kan betalen of regelen. Behoud van werkgelegenheid met goede voorwaarden moet geborgd zijn. Verder moet er een vast team van huishoudelijke hulpen per wijk komen, die korte lijntjes en regelmatig afstemming heeft met de sociale wijkteams en de wijkverpleegkundigen en moet de hulp gefinancierd worden uit het hiervoor beschikbare budget van het Rijk.

De raad heeft ten slotte ook aangegeven dat de huishoudelijke hulp moet worden uitgevoerd door een organisatie die niet vanuit winstoogmerk handelt en waarin de zeggenschap van medewerkers groot is. De gemeente ziet een oplossing in het oprichten van een eigen stichting.

Stichting voor huishoudelijk hulp
De stichting zal de centrale instantie zijn voor huishoudelijke hulp. Dat betekent dat de zorg niet meer bij verschillende zorgaanbieders ingekocht zal worden. Medewerkers komen in dienst van de nieuw op te richten stichting en alle cliënten in de gemeente die in aanmerking komen voor huishoudelijke hulp, betrekken deze via de stichting. Deze constructie biedt medewerkers meer zekerheid en zij worden niet meer om de paar jaar geconfronteerd met een mogelijke wisseling van werkgever omdat er niet meer opnieuw aanbesteed hoeft te worden.

“Medewerkers van bestaande organisaties zullen over worden genomen,” zo zegt wethouder Withagen. Zij kan nog niet zeggen hoeveel mensen daarbij overgenomen kunnen worden. “Dat wordt onderzocht in het haalbaarheidsonderzoek.”

De gemeente is verantwoordelijk voor de financiering en zal invloed houden op belangrijke beslissingen doordat zij een meerderheid in het bestuur krijgt.

Financiering
Op oprichten van de stichting is niet bedoeld om geld te besparen. “Het is geen bezuiniging. Het is ook niet per se goedkoper dan het uitbesteden”, aldus Withagen, “wel is het stabieler.”

Ondanks de stabiliteit die de stichting moet gaan geven, kan er ook geen uitsluitsel worden gegeven of de huishoudelijke hulpen in vaste dienst komen.

Eind vorig jaar werden 84 medewerkers van Zorgkompas op straat gezet. Volgens de wetgeving mogen deze mensen na december geen nieuw tijdelijk contract krijgen, alleen een vaste aanstelling. Hier kunnen we helaas niet aan beginnen, omdat wij niet zeker weten of wij volgend jaar nog huishoudelijke hulp verstrekken in Zutphen.” was de redenering van Elisa Ligt, woordvoerder van Zorgkompas.
Hoe de contracten gaan lopen in de stichting wil Withagen nog onderzoeken.

Hulpontvangers
Voorlopig verandert er niets voor bewoners die huishoudelijke hulp ontvangen. De huidige overeenkomsten lopen tot 1 maart 2017. De nieuwe stichting is dan in ieder geval nog niet in bedrijf. De gemeente is daarom vorige week begonnen met het inkoopproces voor de periode na 1 maart. De verwachting is dat de huidige situatie dan zoveel mogelijk hetzelfde blijft voor de inwoners. Wanneer er na 1 maart wel iets verandert, krijgt een bewoner uiterlijk half januari bericht van de gemeente.Gerelateerd