Leven en werken met migraine

28-12-2018 Gezond Redactie

ZUTPHEN - In de week van 21-25 januari 2019 houdt het Hoofdpijn Centrum van Gelre ziekenhuizen Zutphen de Migraineweek. Deze week is onderdeel van de landelijke campagne ‘Maak van Migraine een Hoofdzaak’: Een week lang aandacht voor de impact van migraine op leven en werk. Dat doen we via de indringende en informatieve tentoonstelling ‘Twee gezichten’ in de centrale hal. Daarnaast is er op maandag 21 januari een informatieavond in de reeks ‘Vertel me Gelre’ over leven en werken met migraine.

Tijdens deze informatieavond wordt ingegaan op de verschillende behandelingsmogelijkheden en hoe patiënten worden begeleid bij leven en werken met migraine. Vanaf 19.00 uur is er gelegenheid voor een kopje koffie of thee. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, duurt tot 21.00 en vindt plaats in het restaurant van Gelre Zutphen. Aanmelden is noodzakelijk en kan via www.gelreziekenhuizen.nl/vertelmegelre.

Maak van Migraine een Hoofdzaak

Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben last van de belastende hersenziekte migraine. Iedere dag hebben ongeveer 70.000 patiënten een migraineaanval. Bij vrouwen komt de ziekte drie keer vaker voor dan bij mannen en in Nederland hebben ongeveer 200.000 kinderen tussen de 5 en 15 jaar last van migraine. Tijdens een migraineaanval kunnen patiënten vaak dagenlang niet of nauwelijks functioneren. Het Hoofdpijn Centrum van Gelre Zutphen – dat inmiddels 15 jaar bestaat - biedt dagelijks zorg aan patiënten met migraine en andere vormen van hoofdpijn.

Uitdaging

De informatie avond start met een inleiding op de campagne door Esther Visser van de patiëntenvereniging Hoofdpijnnet. Vervolgens gaat neuroloog Michel Hoebert in op de diagnose en behandeling van migraine. Daarbij zal hij ook aandacht besteden aan een nieuwe groep preventieve medicijnen. Hoofdpijnverpleegkundige Ria van den Herik vertelt daarna welke zorg en begeleiding patiënten kunnen verwachten in het Hoofdpijn Centrum. Tenslotte biedt Alex Schonewille van Adviespunt Werk van Hoofdpijnnet inzicht in het vinden en behouden van werk, omdat dit vaak een uitdaging is voor patiënten met migraine.

Aansluitend aan de presentaties is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan het panel van sprekers. Vóór 19.30 uur en vanaf 21.00 uur is er tijd om de informatietafel van patiëntenvereniging Hoofdpijnnet te bezoeken. Kijk ook op www.allesoverhoofdpijn.nl voor meer informatie over migraine en hoofdpijn.

Vertel me Gelre

Deze bijeenkomst maakt deel uit van de reeks laagdrempelige bijeenkomsten die Gelre ziekenhuizen organiseert voor belangstellenden. Artsen en andere professionals uit de zorg vertellen op begrijpelijke wijze over tal van medische onderwerpen.