Niet meer kanker in Eefde dan gemiddeld

13-07-2019 Gezond Redactie

EEFDE - De GGD Noord- en Oost-Gelderland voerde een kankerclusteronderzoek uit in opdracht van de gemeenten Lochem en Zutphen vanwege zorgen van bewoners in Eefde-West over hun gezondheid. Uit het onderzoek blijkt dat er niet meer kanker in Eefde voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Ook waren er zorgen over het grondwater in relatie tot de voormalige stort aan deMettrayweg. De gemeenten lieten daarom ook grondwatermetingen uitvoeren waarbij ookeerdere bodemonderzoeken uit het gebied zijn betrokken. Uit de metingen blijkt dat het grondwater voldoet aan de drinkwaternorm.

Verwaarloosbaar risico

Volgens het onderzoek van de GGD is het aantal inwoners met kanker in het onderzochte gebied niet hoger dan het landelijk gemiddelde. Ook is het risico voor de inwoners in Eefde-West als gevolg van de uitstoot van de vijf onderzochte bedrijven op De Mars verwaarloosbaar. Wat opvalt in het
onderzoek is dat er in Eefde iets meer borstkanker voorkomt dan gemiddeld in Nederland. Van borstkanker weten we dat er geen relatie is met omgevingsfactoren.

Geurhinder

Voor het onderzoek analyseerde de GGD cijfers uit de database van het Integraal Kankercentrum Nederland. Bij de selectie van bedrijven is gekeken naar wel of geen uitstoot van stoffen, of deze mogelijk kankerverwekkend zijn en of de verwachting is dat de uitstoot buiten het bedrijventerrein een invloed zou kunnen hebben. Ook is een bedrijf meegenomen in het onderzoek waarover omwonenden zorgen hebben geuit vanwege geurhinder.

Geen verder onderzoek

Vanwege de uitkomsten van de onderzoeken zien de colleges van Lochem en Zutphen geen reden voor verder onderzoek in Eefde-West. Afgelopen donderdag heeft de GGD het kankerclusteronderzoek toegelicht aan inwoners van Eefde-West. Informatie over dit onderzoek, het grondwateronderzoek en de metingen bij de bedrijven staat op de website van de gemeenten.