Speciale Corona-afdeling bij Sutfene gereed voor ingebruikname

09-04-2020 Gezond Redactie

ZUTPHEN - Sutfene heeft de afgelopen weken intensief voorbereidingen getroffen voor een speciale Corona-afdeling. Een lege appartementengang van de afdeling Vischpoort in De Lunette is omgebouwd en ingericht tot een afdeling waar Corona-patiënten intensief kunnen worden verpleegd en verzorgd.

Quarantaine

De afdeling biedt plek aan positief geteste bewoners van Sutfene, indien het noodzakelijk en mogelijk is om deze bewoners te verplaatsen. Maar óók aan cliënten van buitenaf. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen en naar huis mógen, maar eigenlijk nog niet naar huis kúnnen, omdat ze te sterk verpleegbehoeftig zijn. Zij kunnen op de Corona-afdeling aansterken en in ieder geval de 14 dagen quarantaine afmaken. Het kan ook gaan om mensen die uitbehandeld zijn in het ziekenhuis en op de afdeling onder professionele en liefdevolle begeleiding kunnen sterven. De afdeling biedt in eerste instantie ruimte aan 8 mensen, met een uitloop naar 16 mensen.

Speciaal geschoold

Het animo van onze medewerkers en externen om de Corona-afdeling te gaan bemannen getuigt van de professionaliteit van onze medewerkers. Veel mensen hebben gereageerd. We zijn trots op de inzet en het enthousiasme van iedereen. De medewerkers van de Corona-afdeling zijn (of worden) speciaal geschoold in het werken in een omgeving met isolatie.