Zingend en Swingend naar vroeger

25-10-2018 Gezond Redactie

Het Odensehuis Zutphen is begonnen met het zang- en muziekproject ‘Zingend en Swingend naar vroeger’. Elke veertien dagen op woensdagochtend maken deelnemers muziek en zingen liederen van toen en nu. Er kunnen nieuwe deelnemers instromen.

Maar waarom dit project?

Muziek zorgt er vaak voor dat je even terugkeert naar het moment waarop je dat ene liedje voor het eerst hoorde of altijd opzette als je iets te vieren had. Koen van Ravensberg muziek agoog gaat daarom samen met de deelnemers hun eigen favoriete liederen zingen. Zo komen herinneringen vanzelf naar boven en kunnen mensen deze met elkaar delen. Behalve dat muziek goed is om terug te denken aan vroeger is het ook een krachtig middel om contact te maken met elkaar. De eerste keer kan ieder vrijblijvend kennismaken, woensdag 7 november 10:00 is de eerstkomende mogelijkheid.

Over het Odensehuis Zutphen

Net als de andere Odensehuizen in Nederland biedt Odensehuis Zutphen mensen met (beginnend) geheugenverlies en hun naasten een perspectief. Isolement proberen we te voorkomen en een levenslijn wordt gevormd. Het Odensehuis is dan ook een plek waar elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen centraal staan.

Vrij toegankelijk, zonder diagnose of indicatie. Het Odensehuis staat symbool voor de menselijke maat in de dementiezorg. We werken vanuit de gedachte dat iemand met geheugenverlies of beginnende dementie nog steeds veel vaardigheden en kwaliteiten heeft. Deze talenten willen we tot hun recht laten komen. We praten daarom over deelnemers in plaats van cliënten of patiënten. De deelnemer en zijn leven staan centraal, niet de ziekte en de zorg. Mantelzorgers zijn ook welkom om aan de activiteiten deel te nemen.