'Bouw 300 betaalbare woningen in De Hoven'

19-02-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - De SP presenteert vandaag een plan om de komende jaren ten minste 300 fatsoenlijke en betaalbare woningen te bouwen in De Hoven. “In plaats van alleen te kiezen voor woningen voor rijke mensen, zoals de gemeentebestuurders willen, wil de SP juist dat er gebouwd wordt voor iedereen,” aldus Ten Broeke. Het is een reactie op het plan om meer huizen te bouwen voor koopkrachtige Zutphenaren. Het college wil zo meer koopkrachtige mensen naar de stad trekken.

“In plaats van wijken voor de rijken, is het tijd voor 300 fatsoenlijke en betaalbare woningen in De Hoven voor iedereen”, vindt de SP. “Dat willen wij om drie redenen,” zegt SP-lijsttrekker Mathijs ten Broeke, “ten eerste is het de beste manier om het verenigingsleven en het voorzieningenniveau in De Hoven op peil te houden. Ten tweede is het de beste manier om armoede te bestrijden en koopkracht te laten stijgen. Ten derde willen we gewoon dat iedereen die graag in Zutphen zou willen wonen, ook echt in Zutphen kan komen wonen.”

Als het voor de bouw van sociale huurwoningen nodig is, wil de SP dat de gemeente Zutphen breekt met de provinciale afspraken die volgens de SP de krapte op de woningmarkt bewust in stand houden: de zogenoemde ‘woningcontingentering’.

In het plan wil de SP ten noorden van de Hoveniersweg over de komende 30 jaar 300 sociale huurwoningen worden gebouwd. “De gemeente bouwt deze woningen in eigen beheer.

Elke vijf jaar start een project voor 50 woningen. Door de nieuwe woonwijk gefaseerd op te bouwen voorkomen we leegstand als gevolg van een inzakkende woningmarkt en zorgen we voor een gedegen leeftijdsopbouw in de wijk; iets dat van waarde is voor het verenigingsleven,” zo staat in het plan.

Reacties
Het plan wordt maandag gepubliceerd. Maar er zijn nog geen concrete plannen mee. Eerst wil de SP de reacties op het plan afwachten van zowel de politiek als de maatschappij. “We vinden het te groot om even in een motie te gieten,” aldus Ten Broeke. De fractievoorzitter vindt het niet ondenkbaar dat het plan meegenomen wordt in nieuwe coalitiebesprekingen na de verkiezingen op 21 maart.