'Burger moet beter weten dat gemeente uit te dagen is'

31-05-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zutphen geeft het recht om 'de gemeente uit te dagen' een hogere prioriteit. Dat stelt wethouder Patrica Withagen na schriftelijke vragen van GroenLinks.
In 2014 werd de motie 'right to challenge' al aangenomen, waarin gesteld wordt dat burgers de gemeente moeten kunnen uitdagen om bepaalde projecten van de grond te krijgen.
“Het is niet wenselijk dat breed gedragen initiatieven van burgers sneuvelen als gevolg van te weinig daadkracht of financiële middelen”, zo was de redevoering.
Het ging daarbij vooral om projecten hoe inwoners van Zutphen WMO taken kunnen overnemen van de gemeente.

Anno 2017 is het aantal projecten dat met deze motie gerealiseerd is, erg gering. De Stichting Stadsonderneming sprak in april uit dat de motie helemaal niet wordt uitgevoerd: “Met name in het niet-specialistische welzijnswerk kan het Rtc voor een doorbraak zorgen. Het beheer van wijkcentra, de ondersteuning van mantelzorgers, de inzet van vrijwilligers en de ondersteuning van inwonersinitiatieven zijn activiteiten die inwoners prima zelf kunnen oppakken. Als ze daartoe tenminste de kans wordt geboden. Niet in Zutphen dus.”

Meer prioriteit
Het college ontkent dat de motie niet tot uitvoering is gebracht: “In het kader van Right to Challenge worden voorstellen ingediend en zijn er verschillende experimenten gestart, zoals Energieloket, Jongeren in de Zuidwijken en Inbraakpreventie. Ook wordt er al volgens het gedachtegoed van Right to Challenge gewerkt met maatschappelijke initiatieven zoals het Buddyproject voor asielzoekers en het door u genoemde Emerpark.”

Patricia Withagen zegt dat ze aan enkele zaken van de motie “niet zijn toegekomen”.

Het college ziet daarom ruimte voor verbetering: “Wij zijn van mening dat we de uitvoering een impuls kunnen geven met een verbeterde communicatie naar buiten en een samenhangende aanpak in de organisatie. Zodat initiatiefnemers nadrukkelijker kunnen worden uitgenodigd hun ideeën in te dienen en de ingebrachte ideeën op de juiste wijze worden ontvangen.”

In de zomer zal de bestuursopdracht Right to Challenge worden geformuleerd. Waarin onder meer de communicatie naar buiten opgenomen wordt. “Het krijgt meer prioriteit nu”, aldus Withagen.