'Ernstige zorgen' over mogelijke snelheidsverlaging tussen Zutphen en Deventer

02-12-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – “Ik maak me ernstig zorgen als de snelheid op de N348 verlaagd wordt,” aldus wethouder Coby Pennings. Zij doelt daarmee op de plannen van de provincie Gelderland om de snelheid op de N348 (de weg richting Deventer) van 80 kilometer per uur naar 60 te verlagen.

De provincie wil dat in de tweede helft van 2018 bij wijze van proef (tijdelijk) invoeren. Om hun onvrede hierover uit te spreken hebben het college, samen met Zutphense ondernemers, een brief gestuurd naar de provincie waar ze hun zorgen in uiten.

Volgens het college maakt de ligging van Zutphen aan de IJssel de bereikbaarheid van Zutphen kwetsbaar. De automobilist kan de IJssel passeren bij Doesburg en bij Zutphen. Deze situatie leidt ertoe dat veel verkeer naar Zutphen “gedwongen” wordt om de IJssel te passeren en vervolgens hun route moeten vervolgen bijvoorbeeld en met name in de richting van Deventer. Ook is Zutphen een belangrijke schakel voor verkeer van en naar de Achterhoek.

Het ontbreken van landelijke snelwegen in de directe nabijheid van Zutphen geeft een extra belang aan de bereikbaarheidsfunctie van de N348.

Pilot
De reden dat er een pilot wordt gehouden is om te kijken of het de veiligheid verbetert. Volgens het college worden er echter in 2018 en 2019 verschillende maatregelen genomen, zoals bij de kruising Quatre Bras, om de veiligheid te verhogen. De snelheidsbeperking is dan niet nodig.

De politie heeft ook negatief geadviseerd over de snelheidsverlaging op deze locatie. Het college: “Waarschijnlijk houdt dat in dat er niet gecontroleerd gaat worden op de maximumsnelheid. Wij vinden dat onverantwoord. Buiten de spits zal bij een lagere snelheid de neiging om in te halen groter zijn. Met alle risico’s van dien.”

De gemeente Lochem is wel voorstander van het idee. In januari wordt er een beslissing genomen over de pilot.