'Ik moest mij niet zo uitsloven voor Zutphen'

02-12-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – “Misschien moet je maar stoppen met je zo uitsloven voor Zutphen?” Dat kreeg Marco Barelds, geboren in Enschede maar al ruim 25 jaar ondernemend in Zutphen, te horen van een ambtenaar bij de gemeente.

Barelds is in de stad onder meer bekend van het vroegere Toeristen Informatie Punt, het elektrische busje dat toeristen door de stad vervoerde, het blad ZO! Zutphen en van de beweging ‘Ik ben Zutfan’.

Al deze initiatieven zijn ontstaan uit een liefde voor de stad. Echter, hij kan niet rekenen op enige waardering vanuit de gemeente. “Mij werd gevraagd waarom ik dit alles niet in een andere stad zou doen, waar het wel gewaardeerd wordt,” vertelt Barelds. Dit werd hem verteld tijdens een gesprek met een ambtenaar toen hij zijn verhaal deed omdat de gemeente gemaakte afspraken niet nakwam.

Persoonlijk
Inmiddels is Barelds ervan overtuigd dat de houding van de gemeente richting hem een persoonlijke kwestie is. Dit komt door enkele zaken van jaren geleden. Zo denkt Barelds dat de gemeente hem verantwoordelijk houdt van de ondergang van MKB-Zutphen. “Er klopte een aantal zaken niet bij de financiën. Zo werden er veel meer betalende leden opgegeven dan dat er daadwerkelijk waren,” vertelt Barelds, “Wij zijn met een groepje opgestaan om openheid van zaken te vragen. Maar dat kon niet.”

Al met al leidde het er volgens Barelds toe dat “een hoop beerputten werden opgetrokken”, waardoor er niks anders mogelijk was dan MKB-Zutphen begin 2013 op te doeken. “Ik kreeg daar de schuld van, want ik had mijn neus erin gestoken en er wat van gezegd.”
“Als je daarna eenmaal te boek staat als lastpak in dat netwerk, dan kom je er ook heel lastig vanaf.”

Tegenwerking
In 2012 ging het Achterhoeks Bureau voor Toerisme failliet, waarna ook de VVV in Zutphen gesloten werd. Omdat volgens Barelds een mooie stad als Zutphen niet zonder een VVV kon, bedacht hij het idee om zelf de VVV-functie in te vullen met het Toeristen Informatie Punt (TIP). “Beleidsmedewerkers van de gemeente zeiden destijds dat een VVV niet ‘hun pakkie-an’ was, en dat een commerciële partij het maar moest doen. Dus ben ik de plannen gaan maken.”

Barelds had snel een pand en enkele ondernemers die wilden helpen. Bij het aanvragen van de VVV-licentie ondervond hij echter weer problemen. “De VVV-licentie kwam maar niet. Dus ik ben gaan bellen.” De VVV-licentie lag op dat moment nog bij de gemeente, Barelds was van hen afhankelijk of deze overgedragen kon worden. Daarover voerde hij verschillende gesprekken met de toenmalige wethouder Rik de Lange.

Niet veel later bleek de licentie echter vergeven aan de musea Zutphen. “Er werd ons op dat moment aangegeven dat de VVV-functie overgenomen zou worden door de musea. Wij stonden daar raar van te kijken. We stonden immers op het punt om te openen. En dan gaan zij er iets naast zetten.”
Om zich te bewijzen naast de VVV, is Barelds toch doorgegaan met het TIP. “Maar vanaf dat moment was het alleen maar problemen. We werden vol tegengewerkt, vooral door de gemeente.”

“Zo kregen de oud VVV-medewerkers, die bij ons nu aan de slag waren gegaan, te horen via het UWV dat ze niet voor het TIP vrijwilligerswerkzaamheden mochten verrichten. Als ze dat wilden doen, moest dat via het VVV.”

Het TIP was opgezet uit eigen middelen. Barelds: “De gemeente Zutphen was echter helaas nooit van de partij, behalve toen we na een jaar noodgedwongen moesten stoppen met TIP vanwege de tegenwerking door de gemeente. Die stopte namelijk 65.000 euro subsidie in een VVV-balie in het Stedelijk Museum waar gratis (illegaal gekopieerde) plattegronden van Zutphen werden weggegeven. Toen bleek dat die constructie niet werkte kregen we als TIP de vraag om nog 1 jaar vol te houden inclusief VVV-licentie en een afgeslankte subsidie die de huur en vaste lasten maar net dekte.”
Daarna werd het voor Barelds van kwaad tot erger: “Nadat het VVV op zeer ongepaste wijze werd overgenomen door de namens de gemeente opgerichte stichting Zutphen Promotie (SZP) voelde dat als een stevige klap in het gezicht.”

“Niet alleen werd ik, in tegenstelling tot wat de afspraak was met SZP, in het geheel niet betrokken bij de vorming van het SZP en/of het tot stand komen van haar producten maar alle door mij ontwikkelde en al bestaande producten werden van de een op andere dag zonder enig overleg niet meer afgenomen,” zegt Barelds, “Ondanks dat ook daar op contract afspraken over werden gemaakt. Tevens bleek het voor mij onmogelijk in SZP een partner te vinden om bestaande plannen te ontwikkelen en in de markt te zetten.”

E-bus
Ondanks deze ‘klap in het gezicht’, besloot Barelds zich wel verder in te zetten voor Zutphen. Zo kwam hij vanuit ‘Ik ben Zutfan’ met de elektronische toeristenbus.
“Ik kwam met die elektrische bus. Ik heb de gemeente gevraagd of ze wilden helpen met het bekend maken van de bus. Dat wilde de gemeente wel, als de VVV (nu van Stichting Zutphen Promotie) de kaartverkoop in handen konden krijgen.”

Volgens Barelds kon dat niet, omdat hij nog niet kon garanderen dat de bus altijd kon rijden, daarvoor waren niet genoeg mensen. 

Ook zonder de hulp van de gemeente heeft het hele bus in 2016 de hele zomer gereden. “Echter, ik kreeg daarop nul respons. Van Zutphen Promotie is nooit iemand komen kijken en de gemeente heeft er ook geen aandacht aan besteed.”

“Ik dacht, waar gaat dit over. Ik voelde dit hoe langer, hoe meer persoonlijk worden.”

Voor voortzetting in 2017 was contact opgenomen met de gemeente, Stichting Zutphen Promotie en diverse andere partijen om nogmaals te bezien wat in samenwerking mogelijk is. Barelds: “Om een nog langer verhaal kort te maken, er blijkt niets mogelijk zonder dat het uit eigen zak komt! Voor de vorm gaan partijen (wethouder, Stichting Zutphen Promotie), min of meer gedwongen door vragen vanuit publiek en politiek, een gesprek aan maar het leidt tot niets.”

Barelds denkt dat het een persoonlijke en doelbewuste actie is: “Misschien heeft het te maken met een afspraak die zou bestaan tussen de verantwoordelijk gemeenteambtenaren en SZP. Daarin is afgesproken dat het bestuur van SZP haar mandaat accepteert maar als voorwaarde stelt dat men geen bemoeienis hoefde te verwachten of accepteren van mijn persoon. Het komt van een voor mij absoluut te vertrouwen persoon dicht bij het vuur.”

Moegestreden
Toen hij begin november te horen kreeg dat hij zich misschien minder moest uitsloven voor Zutphen, was het klaar voor Barelds. “Ik ben het wel beu en moegestreden. Nul waardering, nul bijval, nul deelname. In de ogen van de ambtenaren is het anders: ‘We hebben genoeg gedaan, we hebben toch een ontheffing verleend voor de ebus!’. Tja, als we allemaal zo snel tevreden zouden zijn over ons werk of bijdrage.”

Barelds zegt dan ook dat hij het niet meer voor niets gaat doen. “Dat is op twee manieren op te vatten. Je kan het onbetaald doen, maar je kan het ook voor niks doen. Ik heb nu het idee, dat alles wat ik doe, voor niks is. Alles in mij schreeuwt: bekijk het maar.”
Toch kan het altijd kriebelen bij Barelds: “Als ik volgende week iets zie waar ik van denk: daar moet wat mee gebeuren, dan kan dat maar zo.”

Gemeente
De wethouder is verzocht om te reageren op de kwestie waarbij Barelds gevraagd werd zich ‘minder uit te sloven’, maar laat via een woordvoerster weten dat hij geen aanleiding ziet om over dit gesprek verdere mededelingen te doen.

“Het gesprek heeft plaatsgevonden, de heer Barelds geeft zijn mening er over en dan is dat ook degene die kan uitleggen wat hij ermee bedoelde en waarom. We vinden het zelf niet zo gepast om daar verder inhoudelijk iets over te zeggen,” aldus de gemeente.