'No show' bij zorgaanbieders kost Zutphen tienduizenden euro's

16-10-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Jongeren die niet op kwamen dagen bij het Dagelijks Bestaan heeft de Zutphense gemeenschap ruim 65.000 euro gekost de afgelopen twee jaar.

Het niet op komen dagen, no show genoemd, is een probleem voor zorgaanbieders. Bij Het Dagelijks Bestaan komen jongeren die vaak een lange periode van grote problemen achter de rug hebben.

In de regel hebben zij in het verleden veelal te maken gehad met hulpverlenende instanties. Meestal zitten zij klem in een situatie waarin zij tot niets komen. De problematiek wordt gekenmerkt door een combinatie van psychische problematiek en/of verslaving. Bij Het Dagelijks Bestaan vinden ze een plek waar zij tot rust kunnen komen en waar deze jongeren geactiveerd worden om deel te nemen aan de samenleving via een opleiding of werk.

De grootte van de groep voor dagbesteding bedraagt 7 cliënten. Als van deze 7 cliënten er 2 afwezig zijn gaat de dagbesteding gewoon door. Het Dagelijks Bestaan krijgt minder betaald doordat ze minder kunnen declareren.

Het college heeft besloten met terugwerkende kracht vanaf 2015 tot in ieder geval 2019 de ‘no-show’ van jeugdige cliënten door Het Dagelijks Bestaan niet terug te vorderen. Op dit moment wordt er regionaal gewerkt aan een nieuw inkoopkader voor de jeugdzorg, dat in 2019 van kracht wordt.

Mogelijk dat hierin afspraken over no show zijn opgenomen. Dit betekent dat de in 2015 (27.924 euro) en 2016 (38.585 euro) door Het Dagelijks Bestaan gefactureerde no show voor rekening van de gemeente Zutphen komt.