'Zutphenaren kunnen meer zelf doen in de zorg"

03-05-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - Burgers in Zutphen moeten meer kans krijgen om de zorg zelf te organiseren. Dat schrijft De Stadsonderneming in een brief aan de formerende partijen. 

Vooral takken van stichting Perspectief zouden makkelijk overgenomen kunnen worden. 

"De gemeente Zutphen staat voor de grote opgave om de kosten van het sociaal domein binnen de perken te houden. Tegelijkertijd wordt het nu echt tijd dat de gemeente aan inwoners de ruimte biedt om zich te manifesteren op welzijnstaken. Door stichting Perspectief in te krimpen wordt aan beide doelen voldaan. Zo snijdt het mes aan twee kanten", aldus de Stadsonderneming.

Zij doen daarbij beroep op de Right to Challenge. Een in initiatief van GroenLinks dat burgers instaat stelt om de gemeente uit te dagen als zij denken iets beter of goedkoper te kunnen organiseren. 

"Het right-to-challenge komt voor uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Niet voor niets, want juist in de sfeer van algemeen welzijn kunnen inwoners veel betekenen voor hun stadsgenoten. Het beheer van wijkcentra, de ondersteuning van mantelzorgers, de inzet van vrijwilligers en vluchtelingen, het beheer van een wijktuin, de exploitatie van een klussendienst, het matchen van hulpvraag en -aanbod. Zo maar een greep uit activiteiten waar inwoners van andere steden laten zien dat ze het beter en goedkoper doen dan gemeentelijke instanties."

Dat kan ook in Zutphen denkt de Stadsonderneming, mits de gemeente daar de ruimte voor creëert. Die ruimte is er nu niet omdat de bovengenoemde algemene welzijnstaken belegd zijn bij stichting Perspectief.

"Als gevolg van een jarenlange innige verstrengeling trekt de gemeente automatisch de kaart Perspectief als het om welzijn gaat."

De gemeente moet daarom meer doen om gebruik te maken van de lokale kracht. 

Stadsonderneming
De Stadsondememing Zutphen is een onafhankelijke stichting opgericht door een groep maatschappelijk betrokken burgers. Sinds 2014 zijn we actief met het ondersteunen van burgerinitiatieven in de gemeente op verschillende gebieden.