'Zutphense biomassacentrale nog steeds realistisch plan'

24-05-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Een biomassacentrale in Zutphen is nog steeds realistisch. Dat stelt het college na vragen van de Stadspartij.
De Stadspartij had vragen gesteld over de initiatiefnemer, die onder meer betrokken zou zijn bij verschillende rechtszaken en beslagleggingen en de financiering.

Rechtszaken en financiering
“Voor de rechtszaken en beslagleggingen waar de initiatiefnemer van de biomassacentrale Zutphen bij is betrokken, is een regeling getroffen waarmee deze zaken zijn afgesloten. Bovendien hebben deze zaken betrekking op een andere juridische entiteit en staan ze daarmee los van de juridische entiteit achter de Biomassacentrale Zutphen.” Zo antwoord de gemeente.

Daarnaast zou de financiering moeilijk lopen. Volgens de gemeente is hier geen sprake van: “De initiatiefnemer van de biomassacentrale heeft aangegeven dat de financiers achter dit initiatief pas bereid zijn financiële middelen in te brengen op het moment dat alle vergunningen definitief zijn.”
De verlenen van de vergunningen liep al eerder vertraging op. De omgevingsvergunning die voor de biomassacentrale op Fort de Pol was afgegeven is onderdeel geweest van een lange rechtszaak. In juli vorig jaar won de gemeente Zutphen het hoger beroep, waardoor de omgevingsvergunning blijft staan.

De provincie heeft daarop een vergunning verleend in het kader van de Natuurbeschermingswet. Tegen deze vergunning is echter ook beroep aangetekend. De procedure hieromtrent loopt nog, waardoor niet alle vergunningen rond zijn.
De gemeente: “De initiatiefnemer van de biomassacentrale geeft aan dat de financiers op dit moment meerdere biomassa-installaties elders in het land financieren waarvoor de vergunningen wel definitief zijn verleend. Dus is er voor ons geen reden om eraan te twijfelen dat de financiers van BMC, als alle vergunningen verleend zijn, ook hier middelen beschikbaar zullen stellen.”

Realistisch plan
Ondanks alle tegenslagen noemt het college de biomassacentrale nog steeds een realistisch plan. De initiatiefnemer is sinds 2014 bezig om de biomassacentrale daadwerkelijk van de grond te krijgen.

“Bovendien geeft de Rijksoverheid nog steeds subsidies voor biomassacentrales om de gestelde milieudoelen te halen en ook de Provincie Gelderland vindt een dergelijke centrale nog steeds van belang om de eigen milieudoelen te halen.” Aldus de gemeente.
Nadat de vergunning op grond van de wet Natuurbescherming is verleend, zullen vervolgstappen genomen worden.

Protesten
Vanaf dag één hebben buurtbewoners geprotesteerd; de centrale zou te experimenteel en bovendien horizonvervuilend zijn. Deze zou dertig meter hoog, dertig meter breed en veertig meter lang worden.

De biomassacentrale past in het kader van 'Zutphen Energieneutraal'. Een project waarbij Zutphen inzet op onder andere zonnepanelen, windenergie, energie uit biomassa en energiebesparing. De centrale moet een productie leveren van 8.000.000 m3 groen gas per jaar. Dit staat gelijk met het verbruik van circa eenderde van alle huishoudens in Zutphen.Gerelateerd