15 november inloopavond IJsselkade fase 2

02-11-2018 Nieuws Redactie

Donderdag 15 november is er een inloopavond over de tweede fase van de herinrichting van de
IJsselkade. Omwonenden en andere belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur de plannen en
tekeningen bekijken. Er is geen centrale presentatie. De bijeenkomst vindt plaats in Het Koelhuis.
De afgelopen tijd is er gewerkt aan de eerste fase van de herinrichting van de IJsselkade, van de Bult van
Ketjen tot de Marspoortstraat, inclusief de hele rijbaan. De gemeente bereidt nu de tweede fase voor. Dit is
het deel van de IJsselkade vanaf het waterwerk tot aan de Noorderhaven. Hier komen onder andere brede
riviertrappen. Het waterwerk op de kade blijft bestaan, maar krijgt wel een opknapbeurt. Verder maken we in
Noorderhaven de historische kademuur langs de IJssel weer zichtbaar. Tijdens de inloopavond zijn de
ontwerpen van de verschillende onderdelen te zien. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen aan de
projectleider en andere betrokkenen.

Planning

In december buigt de gemeenteraad zich nog over de plannen en financiering voor IJsselkade fase 2. Als de
raad akkoord is, volgt de aanbesteding van het werk. Waarschijnlijk gaan de werkzaamheden na de zomer
van 2019 van start. In het najaar van 2020 is dan de hele IJsselkade klaar.
Op www.zutphen.nl/rivierindestad staat steeds het laatste nieuws over de IJsselkade (en andere projecten van
Rivier in de Stad). Geïnteresseerden kunnen zich op de website ook inschrijven voor de nieuwsbrief.