24 kandidaten voor vacature burgemeester Zutphen

28-06-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Er hebben zich 24 kandidaten gemeld voor de functie van burgemeester van Zutphen. Eerder dit jaar kwam de vacature online, nadat de gemeente aan de Zutphense bevolking had gevraagd wat zij in een burgemeester zoeken.
De 24 sollicitanten variëren van 40 tot 62 jaar. Onder hen zijn 7 vrouwen.

Achtergronden

De achtergronden van de burgemeesterkandidaten verschilt. 9 zijn er van de VVD, 6 van PvdA, 4 van CDA, 4 van GroenLinks en 1 van de ChristenUnie.
Onder de kandidaten bevinden zich 10 (oud) burgemeesters en 11 (oud) wethouders. De overige 3 sollicitanten zijn afkomstig uit diverse disciplines, zoals het bedrijfsleven, de overheid of de sector dienstverlening.

Procedure
In de komende maanden zal de Gelderse Commissaris gesprekken voeren met een aantal kandidaten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie die door de gemeenteraad van Zutphen is samengesteld. In dit gesprek wordt duidelijk met welke kandidaten de vertrouwenscommissie gesprekken zal voeren.

Op basis van de eerder vastgestelde profielschets draagt deze commissie 2 kandidaten voor aan de gemeenteraad. Nadat de gemeenteraad zich over deze voordracht heeft uitgesproken, wordt de uiteindelijke aanbeveling, vergezeld van een advies van de Commissaris van de Koning, aan de Minister van Binnenlandse Zaken voorgelegd. Alleen de naam van de kandidaat die als 1e op de aanbeveling staat wordt openbaar gemaakt.
De aanbeveling voor een nieuwe burgemeester zal naar verwachting in het najaar in de gemeenteraad van Zutphen worden vastgesteld.Gerelateerd