2GetThere Zutphen stopt in haar huidige vorm

03-12-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Door de bezuinigingen en de herinrichting van het sociaal domein kan de gemeente Zutphen op dit moment onvoldoende toekomstperspectief bieden aan 2GetThere. De gemeente heeft 1/3 van het totaal benodigde budget beschikbaar voor het project zoals het nu  ingericht is. Ook zit het team van coaches in Zutphen, ondanks goede resultaten, al te lang in  onzekerheid. Dit  maakt dat is besloten het project per 31 december 2018 (voorlopig)  te stoppen. Alle  trajecten met jongeren die in de maand december niet afgesloten kunnen worden, worden  in overleg met die jongeren elders ondergebracht. Voor de coaches wordt, in samenwerking  met de gemeente Zutphen, gezocht naar passende werk-­‐ en stageplekken.

Partnerschap met gemeente Zutphen

2GetThere  blijft deelnemen aan de bijeenkomsten die de gemeente organiseert om te komen tot een gezamenlijke aanpak waarin het belang van de jongeren centraal staat. Er zal onderzocht worden of er in de toekomst een vervolg gegeven kan worden. Ook gaat 2GetThere in een partnerschap met de gemeente Zutphen zoeken naar co-­‐ financierings-­‐mogelijkheden (bijvoorbeeld bij de provincie of uit gelden van de centrale overheid) en mogelijkheden aan te sluiten bij regionale plannen. De gemeente ziet, als ook blijkt uit de evaluatie van Saxion StadsLab, dat het project 2GetThere zich onderscheidt.  Er wordt op zoek gegaan naar een verbetering en  aanscherping van de doelen, om zo kosten te besparen.  2GetThere dankt iedereen voor de prettige samenwerking en hoopt deze in de toekomst weer te kunnen oppakken!