64 statushouders vinden nieuwe huisvesting in Zutphen

08-12-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente heeft de halfjaarlijkse doelstelling voor de huisvesting van statushouders gehaald. Iedere gemeente in Nederland heeft een taakstelling om vergunninghouders te huisvesten. Het Rijk stelt ieder half jaar die taakstelling vast. Voor Zutphen was de taakstelling in het eerste half jaar van 2016 gesteld op 66, waarvan er 11 doorgeschoven waren van vorig jaar. Deze taakstelling werd in juli gehaald.

Voor de tweede helft van 2016 was de taakstelling 64. In samenwerking met de woningcorporaties zijn alle statushouders gehuisvest verspreid over Zutphen.

2017
Voor 2017 ligt de taakstelling een stuk lager. In de eerste helft wordt Zutphen geacht om 36 statushouders te huisvesten. “Wij gaan ervan uit dat wij, in samenwerking met de in Zutphen werkzame corporaties, ook deze taakstelling weer op tijd gaan halen.” Laat de gemeente weten.
“Het is goed te melden dat we de vergunninghouders die hier eenmaal wonen niet aan hun lot overlaten. Participatie en integratie van hen in de lokale samenleving vinden wij een groot goed. De komende tijd zullen wij daar – samen met betrokken organisaties - veel aandacht aan besteden.”Gerelateerd