800.000 euro extra voor armoedebestrijding Zutphen

14-06-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De gemeente gaat de komende vier jaar 800.000 euro per jaar extra investeren in de bestrijding van armoede en schulden. Het geld wordt gebruikt om de inkomensgrens voor de Meedoenregeling op te hogen, het opzetten en uitvoeren van een kindpakket en om het aanbod van de schulddienstverlening uit te breiden.
Het college wil hiermee voorkomen dat inwoners met een uitkering er qua inkomen op achteruitgaan als zij een betaalde baan krijgen, de armoede onder kinderen terugdringen en voorkomen en oplossen van problematische schulden.

Meedoenregeling
De gemeente wil de inkomensgrens van de Meedoenregeling ophogen naar 130 procent van het sociaal minimum. De Meedoenregeling is voor inwoners waarmee zij gemakkelijker mee kunnen doen aan sportieve, culturele en maatschappelijke activiteiten.
Op dit moment is het zo dat mensen terecht kunnen komen in een armoedeval, als zij werk kregen. Dat houdt in dat inwoners met een uitkering er qua inkomen op achteruit gaan als zij een betaalde baan krijgen, doordat bepaalde voordelen wegvallen.
De aanpassing van de inkomensgrens wordt dit teniet gedaan. Ook voor mensen die voor kortere periode werk vinden.

Schulddienstverlening
Bij het invoeren van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening in Zutphen is gekozen voor een streng toelatingsbeleid. Ruim twee derde van de melders met schuldenproblematiek is daardoor niet toegelaten tot een schuldregeling, terwijl financiële problemen leiden tot sociale, persoonlijke en (psychische) gezondheidsproblemen.
Het college stelt het geld onder meer beschikbaar voor de uitbreiding van formatie, preventie en nazorg. Na de zomer start al de pilot BOOM (Budget Ondersteuning Op Maat) in samenwerking met de schuldhulpverleners van Perspectief en Schuldhulpmaatje. De pilot is gericht op het op orde krijgen van het de financiële administratie en hier rust in te krijgen. Ook is er begeleiding om te leren omgaan met geld.