Aan het werk gaan in Zutphen gaat vier keer(!) meer lonen

06-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Aan het werk gaan zal in Zutphen veel meer gaan opleveren dan voorheen. De raad besloot maandagavond de participatiebonus bijna te verviervoudigen.

De participatiebonus is voor mensen die vanuit de bijstand weer aan het werk gaan. In de praktijk kan het zo zijn dat wie aan een nieuwe baan begint, er in het begin slechter vanaf is dan in de bijstand. De zogenoemde armoedeval.

Het loon is niet altijd veel hoger dan de bijstand, maar bepaalde inkomensregelingen voor bijstandsgerechtigden kunnen komen te vervallen. Daarnaast krijgen zij opeens te maken met reiskosten, werkkleding of bijvoorbeeld zaken als kinderopvang.

Voorheen was de participatiebonus, om mensen die aan het werk te gaan te steunen in deze uitgaven, zo'n 600 euro.
De PvdA-fractie diende samen met de fracties van GroenLinks, D66 en ChristenUnie een motie in dit te verhogen naar het wettelijk maximum van 2.392 euro. Deze motie werd maandagavond aangenomen in de Zutphense raad.

“Voor elke persoon die aan het werk gaat, kost het de gemeente 2.400 euro. Maar ieder die in de bijstand blijft kost de gemeente 12.000 euro. Als dit helpt om mensen aan het werk te helpen, levert het geld op.” zo sprak de PvdA.

Behalve een verhoging van de participatiebonus (ook 'activeringssubsidie' genoemd), willen de partijen ook een onderzoek naar het effect ervan.
Uiterlijk in 2020 moet een evaluatie klaarliggen over het effect van de participatiebonus in het tegengaan van de armoedeval en het stimuleren van het vinden van betaald werk.