Aanleg rondweg De Hoven start in mei

29-03-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Er komt een nieuwe rondweg N345 De Hoven/Zutphen. Op 19 april 2017 organiseert de provincie Gelderland een inloopavond. Bewoners kunnen hun vragen stellen aan medewerkers van de provincie, de aannemer die de spooronderdoorgang gaat aanleggen en ProRail.
Hiervoor is woensdagavond 19 april een inloopavond in het IJsselpaviljoen. De avond duurt van 18.30

Onderdoorgang

De nieuwe rondweg kruist de spoorlijn Zutphen-Arnhem ter hoogte van het Tondense Enkpad. Daarom komt hier een spooronderdoorgang. Deze nieuwe onderdoorgang wordt aangelegd door Onderspoor, in opdracht van ProRail. In mei starten de voorbereidingen. Tijdens de inloopavond informeert Onderspoor bewoners over de werkzaamheden, de planning en de omleidingsroutes.

Fietstunnels

Ter hoogte van de Baankstraat en de Kanonsdijk leggen we tunnels aan voor fietsers. De ontwerpen van deze fietstunnels zijn uitgewerkt en kunnen we op de inloopavond laten zien.

Voorbereiding rondweg

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de rondweg zijn eveneens in volle gang. Er vinden nog enkele onderzoeken plaats naar onder andere archeologie en mogelijke explosieven. De provincie zaatn op een stuk grond in de buurt diverse soorten kruiden waardoor opnieuw natuur ontstaat als natuurcompensatie.

N345

De provincie Gelderland heeft 1400 km wegen in beheer. Provinciale wegen zijn vaak van oudsher ontstaan. Soms waren het zelfs oude karresporen. De provincie werkt eraan om het wegennet zo in te richten dat inwoners snel en veilig naar hun plaats van bestemming kunnen reizen. De N345 vervult een belangrijke functie voor het doorgaande verkeer in de regio Zutphen-Apeldoorn/Deventer. De N345 doorsnijdt op dit moment de kern van De Hoven/Zutphen. Een rondweg verbetert zowel de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in De Hoven als de regionale bereikbaarheid.Gerelateerd