Aanpassingsplan goedgekeurd: N348 gaat op de schop voor doorstroming

02-06-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De N348 (door Zutphen als Den Elterweg) gaat op de schop. De inpassingsplannen voor de weg zijn door de Raad van State goedgekeurd.
In 2018 of 2019 worden de verbeteringen aan de drukke provinciale weg aangebracht.

De N348 is met 14.000-15.000 motorvoertuigen per etmaal één van de drukste provinciale wegen in Gelderland en tevens een belangrijke verkeersader tussen Zutphen en de A1. Het doel is dat de veiligheid van de weggebruikers verbeterd wordt en dat verkeer sneller kan doorrijden.
De meeste aanpassingen gebeuren rond Eefde.


Aanpassingen

De Jodendijk wordt voor gemotoriseerd verkeer afgesloten van de N348. Voor fietsverkeer blijft de verbinding wel open. Ter hoogte van de Jodendijk- Scheuterdijk wordt een middengeleider aangelegd waardoor fietsers in twee keer veilig kunnen oversteken. De bestaande rechtstreekse verbinding van de Scheuterdijk op de N348 wordt afgesloten en het verkeer wordt via een nieuwe parallelweg aangesloten op de bestaande rotonde in de N348.

Het bestaande fietspad wordt daarvoor tussen de rotonde en de Scheuterdijk opgewaardeerd tot parallelweg.

“Door de ontsluiting via deze parallelweg te laten verlopen, ontstaat niet alleen een veilige ontsluiting voor verkeer van en naar de Scheuterdijk, maar ook voor de aanliggende woningen en bedrijven.” Aldus de provincie.

Twee woningen aan de parallelweg moeten worden gesloopt. Ter hoogte van de rotonde wordt een oversteek voor (brom)fietsers gerealiseerd. Fietsers komend vanaf de nieuwe parallelweg kunnen ook hier via een vluchtheuvel (middengeleider) in twee keer de Zutphenseweg oversteken.