Aantal uitkeringen in Zutphen stabiliseert; daling verwacht

20-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het aantal mensen met een uitkering in Zutphen is redelijk gestabiliseerd in Zutphen. Dat blijkt uit de monitor sociaal domein. Wethouder Annelies de Jonge zegt dat de cijfers laten zien dat Zutphen goed uit de crisis is gekomen.

Statushouders
Het aantal uitkeringen onder de Participatiewet is in de afgelopen 2,5 jaar structureel toegenomen. Op de peildatum 1 juli werden er 1955 uitkeringen verstrekt. Daarbij moet volgens de gemeente opgemerkt worden dat een uitkering verstrekt kan worden aan meerdere personen tegelijk, bv één uitkering aan meerdere gezinsleden. Het aantal individuele cliënten dat een uitkering ontvangt is daarmee altijd groter dan het aantal uitkeringen dat verstrekt wordt.

De toename die geconstateerd wordt in het laatste jaar heeft (mede) te maken met de komst van statushouders, van 115 in 2016 naar 157 in mei 2017. “Zonder de statushouders zijn er maar acht bijgekomen”, zegt De Jonge.

Na een aanvankelijke daling van het aantal Wmo cliënten sinds de aanvang van de Wmo heeft het aantal Wmo cliënten zich het afgelopen jaar gestabiliseerd op 1.722. Het aantal cliënten jeugd ligt met 1074 net iets boven het aantal van een half jaar geleden, maar nog onder het aantal van een jaar geleden (1112).

Wethouder De Jonge verwacht dat de komende jaren de aantallen zullen dalen.