Aardgas wordt taboe in Zutphen

22-12-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Er mogen geen nieuwe huizen met een gasaansluiting worden gebouwd in Zutphen. Het college wil dat alle nieuwbouw ‘gasloze’ huizen zijn.
Bij nieuwe aanbestedingsprojecten staat in de eisen aan de aannemer dat hier rekening mee gehouden moet worden. Het gaat daarbij alleen bij nieuwe projecten waarover nog geen afspraken zijn gemaakt, zoals bij de Leeuwerikweide en Helbergen 2.
De gemeente Zutphen wil in 2030 energieneutraal zijn, net als de Cleantech Regio. Bij energieneutraal gaat het erom dat alle gebruikte energie binnen de bebouwde omgeving duurzaam wordt opgewekt.

Gasloze woningen bouwen is één van de manieren om invulling te geven aan de ambitie: de huizen zijn energiezuinig, niet meer afhankelijk van fossiele brandstoffen en daarmee stoten we minder CO2 uit.

Zutphen gaat tot 2025 nog zo'n 1100 woningen (laten) bouwen. Een groot gedeelte hiervan zal door derden worden gebouwd en met hen zijn al afspraken gemaakt. Een gedeelte van deze nieuwbouwopgave biedt kansen om invulling te geven aan het energieneutraal worden.

Warmtenet
Netbeheerders zijn nu nog verplicht om nieuwbouwwoningen een gasaansluiting te geven. Deze aansluitplicht is er niet als er een warmtenet aanwezig is. Zutphen heeft geen warmtenet maar wel mogelijkheden hiervoor. “Het is de komende jaren dan ook een opgave om te kijken of het warmteoverschot van De Mars gebruikt kan worden voor wijken in Zutphen. We doen hier op dit moment onderzoek naar. Als er een warmtenet kan worden aangelegd, is dat een belangrijke stimulans voor aardgasvrij bouwen,” aldus de gemeente.