Alcohol drinken in de schoenenwinkel blijft gedoogd in Zutphen

27-09-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het mag niet, maar het gaat de komende tijd wel door in Zutphen. ‘Blurring’, het versmelten van horeca en detailhandel, zal voorlopig doorgaan. De gemeente gaat het gedogen.
Een wijntje drinken bij de kledingwinkel of rechtstreeks de speciale sauzen van een restaurant kopen aan de kassa; dat is wat de blurring moest opleveren. Vorig jaar startte de gemeente hiervoor een pilot in de gemeente Zutphen.

Deze pilot liep van 1 juni 2016 tot dezelfde datum een jaar later. Ondanks dat de pilot nu is afgelopen, zijn veel bedrijven niet gestopt met deze mengvorm.

Burgemeester Vermeulen: “Er is goed gereageerd door de ondernemers. De mengvorm past bij een sterke binnenstad. Wij gaan daarom proberen door te gaan met de blurring, tenzij er klachten komen.”

Het beleid werd afgelopen september geëvalueerd. Het algemene beeld daarvan was positief: meer beleving, meer levendigheid en verruiming mogelijkheden ondernemerschap. Ook het beeld van de Zutphense pilot is positief qua klantbeleving en impact op winkelgebieden. Daarnaast zijn geen (grote) nadelige gevolgen voor de volksgezondheid geconstateerd. En er hebben zich geen handhavingszaken voorgedaan.

Ondanks dat het nu, na het einde van de pilot, volgens de wetgeving verboden is, gaat de handhaving er niet mee bezig. Het wordt vanaf nu dus gedoogd.
“Horeca Nederland volgt het kritisch. Maar ook voor de horeca kan er voordeel van hebben door verkoop.”

Een gedoogbeleid is niet geheel zonder risico, erkent ook de burgemeester. “Als een handhavingsverzoek komt, kan het voor de rechter komen. Maar daar vrezen wij niet voor. De wetgeving op dit onderdeel blijft achter lopen, dus dan regelen we het zelf. We zijn niet de enige gemeente die er mee door blijft gaan.”

Bij de start van de pilot hadden zich 25 ondernemers aangemeld. Uiteindelijk deden in totaal 17 Zutphense ondernemers daadwerkelijk mee: in 11 detailhandelszaken was het tijdelijk toegestaan om alcohol te verstrekken aan klanten, in 5 Zutphense horecazaken was het mogelijk om detailhandelsactiviteiten te ontwikkelen en in 1 slijterij werden proeverijen toegestaan.