AZC reageert: 'Tevreden over de betrokkene, nooit signalen ontvangen over onoorbaar handelen'

01-04-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Het bestuur van voetbalclub AZC heeft gereageerd op de uitzending en de commotie die daarop is ontstaan.
Vandaag werd bekend dat bij de voetbalclub een vrijwilliger werkt die als trainer in het verleden gestraft is voor ontucht met pupillen.

“Op zaterdag 1 april heeft het radioprogramma ARGOS een uitzending verzorgd over het thema seksueel misbruik binnen sportverenigingen. Het ging over een aantal incidenten die in de jaren 70 en 80 plaatsvonden, waarvoor betrokkene overigens niet strafrechtelijk is veroordeeld. De betrokkene om wie het draait is als vrijwilliger actief binnen onze vereniging. Als bestuur hebben wij na rijp beraad gemeend geen medewerking aan de uitzending te moeten verlenen. In de eerste plaats ter bescherming van de privacy van betrokkene en in de tweede plaats om reden van het feit dat, zolang betrokkene lid is van onze vereniging, er naar ons weten zich nimmer incidenten hebben voorgedaan, als die waarom het in de uitzending ging.” zo staat te lezen op de site van AZC, namens het bestuur.

“Uiteraard tolereert het bestuur op geen enkele wijze dit soort gedragingen. Mocht er zich binnen onze vereniging een dergelijk incident voordoen, dan zal het bestuur direct de meest verstrekkende maatregelen treffen. Daarvan is evenwel naar ons weten geen sprake geweest. De incidenten speelden zich af, lang voordat betrokkene lid werd van onze vereniging.”

Het bestuur bevestigt dat zij bekend zijn met het verleden van de betrokkene. Zij besloten hem een tweede kans te geven. Hierover werden wel afspraken gemaakt.
“Onder strenge voorwaarden is betrokkene nu bij de vereniging aan de slag en dit is naar volle tevredenheid. Het bestuur heeft nimmer signalen ontvangen over onoorbaar handelen van betrokkene.”

In een druk bezochte besloten bijeenkomst is het bestuur in gesprek gegaan met haar leden en ouders van leden. In de komende weken krijgen de leden ook nog de gelegenheid om via mail te reageren dan wel vragen te stellen.Gerelateerd