Begeleiding helpt Zutphenaren naar werk

10-06-2016 Nieuws Redactie

ZUTPHEN/LOCHEM – Hoewel 55-plussers, langdurig werkzoekenden en mensen met een arbeidshandicap niet gemakkelijk werk vinden, is het ruim 40 mensen uit Lochem en Zutphen wel gelukt. Nog eens 75 zijn bezig met een opleiding of doen vrijwilligerswerk of hebben een werkervaringsplek. Begin vorig jaar startte Het Plein en 2Work een samenwerking om deze mensen te ondersteunen met het vinden van (betaald) werk. De aanpak bestaat uit een intensieve begeleiding, gecombineerd met trainingen, een beweegtraject en scholing.

Gedurende 2 jaar krijgen 275 werkzoekenden deze intensieve vorm ondersteuning om een (betaalde) werkplek te vinden. Na anderhalf jaar heeft Het Plein 244 mensen begeleid. Hiervan vonden 40 mensen betaald werk. 36 mensen zijn bezig met een opleiding. 36 anderen doen werkervaring op of doen vrijwilligerswerk. Het overige deel wordt nog begeleid of is klaar om aan het werk te gaan. Jan Kottelenberg, wethouder gemeente Lochem: “Door de intensieve begeleiding van pleincoaches en trainers van 2Work lukt het om juist deze waardevolle groep met levenservaring weer terug te halen in het arbeidsproces.”

 Succes aanpak wordt benut voor dagelijkse aanpak
De ervaringen die Het Plein op doet tijdens het twee jaar durende project worden verwerkt in de dagelijkse aanpak van Het Plein. De deelnemers hebben wekelijks contact met een trainer of coach. In de gesprekken staan ze stil bij hun talenten. 2Work zorgt dat de deelnemers mentaal en fysiek in beweging gekomen. Vanuit die kracht wordt er een passende werkplek gezocht, samen met het Werkgeversteam van Delta en Het Plein. Door het bijbehorende opleidingsbudget kan de deelnemer gericht opgeleid worden, als dat nodig is.

Uitnodiging Het Plein was de ommekeer
Ron Veldhoen, 55 jaar, vond door het project een baan. Ron: “12 jaar geleden raakte ik mijn baan als grafisch technicus kwijt en kreeg een bijstandsuitkering. Een vervelende periode. De ommekeer kwam toen ik door Het Plein werd uitgenodigd voor een gesprek. Door te sporten ging ik vanzelf gezonder eten en ik voelde me beter. Door de gesprekken op Het Plein ging ik me oriënteren op een baan als taxichauffeur. Ik haalde mijn taxidiploma en ging solliciteren. Inmiddels heb ik al 10 weken een leuke baan. Het beste nieuws, ik ben uit de uitkering en ben schuldenvrij.”


 Regionale samenwerking
Het Plein deed de ESF subsidieaanvraag samen met partners in de arbeidsmarktregio Stedenvierkant. Deze werd gehonoreerd met een bedrag van € 1.922.550 euro. Hiervan kreeg de regio Zutphen/Lochem € 481.250,.