Begraven moet populairder worden; te beginnen bij het ruimen van graven in Zutphen

27-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Begraven moet populairder worden in Zutphen. In Zutphen kiest ongeveer 25 tot 30 procent van de mensen om na overlijden begraven te worden. Cremeren wint al jaren aan populariteit.

“Door meer aan te sluiten op de wensen van de nabestaanden kan dit percentage wellicht worden verhoogd,” aldus het college van Zutphen.

Zo wordt begraven goedkoper gemaakt; een overledene ouder dan 12 jaar gaat 800 euro kosten om te begraven, dat was 816 euro. “Daarnaast wordt, in overleg met de toenmalige rechthebbenden, een inhaalslag gemaakt met het ruimen en heruitgeven van graven waarvan de grafrechten zijn verlopen.”

Het college weet dat het een beladen onderwerp is voor de direct betrokken mensen, maar “het is ook een zakelijke markt van vraag en aanbod waarbij we sturen op een zo hoog mogelijke kostendekkendheid.”

Ook krijgen nabestaanden meer keuzemogelijkheden. Zo zijn er onder meer themavelden zoals natuurbegraafplaatsen. Hier wordt geen gebruik gemaakt van grafstenen.

“Verwacht wordt dat de combinatie van verlaging van de tarieven, het vergroten van de keuzemogelijkheden voor nabestaanden, de toename van het aantal sterfgevallen (door vergrijzing, red.) en het ruimen en heruitgeven van graven waarvoor geen grafrechten meer wordt betaald leidt tot een betere exploitatie van de gedenkparken.”