Beleid en kritiek op inspraakavond huurbeleid

03-11-2015 Nieuws Redactie

Het gebruikte model


ZUTPHEN – De inspraakavond over het huurbeleid van Woonbedrijf Ieder1 is gisteravond met gemengde gevoelens ontvangen. In een volle zaal van wijkcentrum Waterkracht lieten de huurders ook kritische geluiden horen.

Een woningcorporatie is bij wet verplicht om een onafhankelijke huurdersvertegenwoordiging te hebben. Zij moeten informatie-, overleg-, advies en agenderingsrecht hebben en benutten. Sinds begin 2015 heeft ieder1 dit niet meer. Om dit op te zetten zijn Ron Duivelaar, Marlies Mulder en Mieke Brouwer, die zichzelf 'de kwartiermakers' noemen. Zij willen voor 1 april 2016 een daadwerkelijk nieuw huurdersorgaan gerealiseerd hebben.

Daarbij gebruiken zij het model van een huis. Met Woonbedrijf ieder1 als fundament in de kelder, en de 40.000 huurders onder het dak. Daartussen zit het bestuur en de 'kamers'.

“Er zijn vier kamers: wonen, leefbaarheid, financiën en dienstverlening. Huurders kunnen hier ideeën naar voren schuiven.”
Deze 'kamers' zijn de vier categorieën waar huurders met hun mening of idee terecht kunnen. Bij genoeg input kan het bestuur dit vervolgens omzetten in een advies richting het Woonbedrijf.

Tot 1 april 2016, wanneer het definitieve orgaan ontstaat, werken de kwartiermakers in een stichting.
Hier waren kritische geluiden over tijdens de avond in Zutphen. Een aantal huurders gaf aan voorkeur te hebben voor een vereniging. Om deze discussie ruimte te geven, organiseren de kwartiermakers op 10 november een discussieavond.

Stellingen
Tijdens de avond konden huurders ook hun mening geven over verschillende stellingen over het huurbeleid van 2016. Zo was de groep het bijna unaniem eens met de stelling dat het Woonbedrijf de middeninkomens (met een inkomen tussen de 34.911 euro en 38.500 euro) ook toegang moest geven tot de sociale woningmarkt.
Over de stelling of een doorstroomregeling voor senioren belangrijker is dan het 'senior-geschikt' maken van de huidige woningen, waren de meningen bijna gelijk verdeeld.

De uitslagen van deze stellingen worden meegenomen in een advies over het huurbeleid. “De uitkomst van deze avond, en die in Deventer (vanavond, red.) worden omgezet in een advies. Dit advies wordt eerst weer voorgelegd aan de huurders, voordat het richting ieder1 gaat.” aldus Ron Duivelaar. “Daar zal het advies meegenomen worden. Het is echter geen bindend advies. Mochten zij het naast zich neerleggen, dan zullen ze het wel goed moeten onderbouwen.”Gerelateerd