Beloning voor PET-flesjes en blikjes in Zutphen

21-12-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – Zutphen gaat meedoen in een pilot waarbij maatschappelijke organisaties een beloning krijgen voor het inzamelen van onder andere PET-flesjes, blikjes en/of ander verpakkingsmateriaal.

In totaal gaan 39 gemeenten vanaf 1 januari 2016 van start. De pilots moeten zorgen voor meer maatschappelijke betrokkenheid bij de strijd tegen zwerfafval en bij de gescheiden inzameling van waardevolle materialen. Deelnemende organisaties krijgen een beloning van hun gemeente. Dit kunnen financiële beloningen zijn of beloningen in natura, zoals schoolontbijten of buurtfeesten.

De deelnemende gemeenten hebben 1,5 miljoen inwoners en er zijn ongeveer 1700 maatschappelijke organisaties actief, zoals sportverenigingen, scholen, buurthuizen, kerken en kinderboerderijen.

Gemeenten hebben elk hun eigen opzet gekozen voor de pilots. De pilots hebben een looptijd van twee jaar. Doel is om op basis van de ervaringen met de verschillende pilots per 1 januari 2018 tot een effectief en landelijk dekkend beloningssysteem te komen voor PET-flesjes, drankenblikjes en eventueel andere (verpakkings)materialen.

De pilots zijn een initiatief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Afvalfonds Verpakkingen en de Stichting Natuur & Milieu.Gerelateerd