Beperkte belastingverhoging in Zutphen

11-11-2015 Nieuws Redactie

ZUTPHEN – De verhoging van de gemeentelijke belastingen blijven volgend jaar beperkt. Zo laat de gemeente weten.
Eens per jaar worden alle belastingverordeningen beoordeeld en opnieuw vastgesteld. Hierbij worden tarieven besproken naar aanleiding van de begrotingsvoorstellen.

De gemeente heeft hij het opstellen van de belastingverordeningen voor 2016 als uitgangspunt genomen dat de tarieven voor de diverse belastingen met één procent worden verhoogd.

Belastingen die de gemeente heft zijn onder andere rioolheffing, hondenbelasting, reclamebelasting en parkeerbelasting.
Daarnaast krijgt de gemeente Zutphen vanaf volgend jaar ook inkomsten uit de precariobelasting. Zij verwachten hier 1 miljoen euro uit op te halen.

Belastingverlaging
Naast enkele verhogingen zal de afvalstofheffing juist verlaagd worden. In de afvalstofheffing was afgelopen tijd niet ingegrepen vanwege onzekerheden rond de inkomsten en de fusie van Circulus  en Berkelmilieu (Circulus-Berkel). De gemeente spreekt nu van een stabiele situatie waardoor de opgebouwde voorziening afgebouwd kan worden. De verlaging betekent een afname van 15 euro per huishouden op het vaste deel van de afvalstofheffing.Gerelateerd