Bestuur zwembad De IJsselslag weggestuurd

14-11-2017 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - Het college van de gemeente Zutphen heeft in goed overleg met het bestuur van SSAZ besloten dat er op korte termijn een overdracht zal plaatsvinden van de bestuurlijke verantwoordelijkheid naar een interim bestuur. Het college wil binnen een maand een interim bestuur benoemen.

Bestuur SSAZ maakt plaats
Met het zwembadbestuur is overeengekomen dat zij in het belang van het zwembad en de zwemsport aanblijven totdat er een interim bestuur is benoemd. Het college is de bestuurders zeer erkentelijk voor het vele werk dat zij hebben gedaan. De huidige bestuursleden hebben een vrijwilligersfunctie. Gaandeweg kreeg het besturen van het zwembad echter een ander, zwaarder karakter. Het takenpakket groeide en het tijdsbeslag nam toe. Dat mag en wil het college niet van vrijwilligers verwachten.

Het college en SSAZ gaan er verder van uit, dat de overgang naar een interim bestuur soepel wordt geregeld.

Conflict
Het nieuwe zwembadbestuur komt op een moment dat de spanningen met de grootste huurder van het zwembad, zwemvereniging de IJsselmeeuwen, op een hoogtepunt loopt. Op dit moment zijn de twee zelfs in een rechtszaak verwikkeld over 23.000 euro aan kosten die de IJsselmeeuwen nog zouden moeten betalen aan Stichting Sportaccommodaties Zutphen (SSAZ) dat het zwembad beheerd.
Een motie van Burgerbelang (die nog niet in behandeling was genomen) riep al op om het huidige bestuur aan de kant te zetten en een interim-bestuur plaats te laten nemen. Zij pleitten hiervoor in verband met de aanhoudende conflicten.