Bewoners De Hoven willen bouw uitkijkplatform bij de IJssel stoppen

22-11-2017 Nieuws Redactie

Het platform

ZUTPHEN – Een groep bewoners uit De Hoven, onder leiding van Rob Gort, is boos op de gemeente in verband met de bouw van een uitkijkplatform aan de IJssel. Hij schreef hierover een open brief aan het college.

“Met ongeloof en afgrijzen hebben wij de afgelopen week de bouw zien plaatsvinden van het zogenaamde uitkijkplatform bovenop (en deels tegen) de Kanonsdijk alhier in Zutphen. Deze bouw vormt een grote inbreuk op het aanzicht van de stad vanaf de Spoordijkstraat evenals vanuit de woningen gelegen nabij de monding van de Spoordijkstraat aan de Weg naar Voorst (en zelfs vanaf de Kanonsdijk zelf).” Zo schrijft Gort.

Volgens Gort ontneemt het platform het zicht op de Wijnhuistoren, en daarmee het dagelijkse uitzicht. Hij ziet het nut van het platform ook niet: “vanaf het dijklichaam zelf is al sprake van een prachtig uitzicht op zowel de uiterwaarden, als het monumentale stadsgezicht.”
In de brief verzoekt hij de bouw van het platform per direct te beëindigen en te verwijderen.

“We constateren bovendien, dat wij niet over deze bouw zijn geïnformeerd en dat de doorlopen vergunningenprocedure niet conform de wettelijke procedures, termijnen heeft plaatsgevonden. Bijvoorbeeld: aangezien sprake is van een buitenplanse ontwikkeling had de uitgebreide procedure doorlopen dienen te worden.” Aldus Gort.

Rechter
Gort is samen met enkele bewoners bezig met een juridische procedure. “U kunt een juridische route nog vermijden door directe actie te ondernemen en zelf de bouw stil te leggen en te besluiten het uitkijkplatform te verwijderen,” zo richt hij zich tot het college. “Het spijt ons deze weg te moeten kiezen; wanneer wij tijdig over het plan geïnformeerd waren geweest, was deze actie niet nodig geweest.”