Bezuinigingen gemeente lijken strop te worden voor stichting Buddy to Buddy

11-04-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN NIEUWS - Bezuinigingen van de gemeente Zutphen zouden het einde van de stichting Buddy to Buddy kunnen betekenen. Stichting Buddy to Buddy helpt vluchtelingen uit een isolement te komen door inwoners en vluchtelingen aan elkaar te koppelen. Zij zijn al tijden actief in Zutphen.

De stichting krijgt subsidie van de gemeente voor haar taken. Daarnaast krijgen zijn ook gelden van derden, zoals het Oranjefonds. De gemeente heeft de subsidie van 55.000 vastgesteld voor 2018 en 2019, maar wil voor de jaren daarna nog niks vastleggen.
Dat de gemeente dat niet wil, komt door de bezuinigingsopgave die te wachten staat de komende periode. Zij willen een toekomstig college niet opzadelen hiermee.

Het Oranjefonds heeft gezegd alleen voor cofinanciering te gaan als de gemeente zich als duurzame partner opstelt. Doordat de gemeente deze positie niet kan bekleden, dreigt een financiële strop voor Buddy to Buddy. De gemeente betreurt dat ten zeerste.
Het wegvallen van Buddy to Buddy heeft volgens de gemeente “een negatief effect op de integratie van statushouders. De persoonlijke contacten zijn een belangrijk element gebleken om mee te (kunnen) doen in de Nederlandse samenleving. Binnen Zutphen vormt Buddy to Buddy een belangrijke verbindende schakel tussen de verschillende samenwerkingspartners.“

Imagoschade
Ook is de gemeente bang voor imagoschade: “In het verleden verliep de samenwerking tussen (de initiatiefnemers achter) deze organisatie en de gemeente Zutphen stroef. Het vertrouwen is in de afgelopen twee jaar flink verbeterd. Er is binnen Zutphen breed draagvlak en goodwill voor Buddy to Buddy. Door nu niet voor de gevraagde periode te ondersteunen, kan de gemeente als niet betrouwbare partner worden gezien.”

Wethouder Annelies de Jonge heeft al aangegeven bereid te zijn te praten met andere partijen zoals het Oranjefonds om de situatie uit te leggen in de hoop hen te behouden.