Bibliotheek Warnsveld stopt in huidige vorm

20-12-2018 Nieuws Redactie

ZUTPHEN - De situatie over 't Warnshuus en de bibliotheek in Warnsveld blijft onzeker. De gemeente Zutphen gaat het bestuur van 't Warnshuus over nemen en de bibliotheek gaat in de huidige vorm stoppen.

Gerard Huis in ’t Veld Directeur-bestuurder Graafschap bibliotheken heeft vandaag de volgende verklaring naar buiten gebracht:

"Tot onze spijt is het niet mogelijk gebleken om de Bibliotheek Warnsveld in 'tWarnshuus in de huidige vorm te behouden. Wij gaan in het begin van 2019 samen met het college van burgemeester en wethouders de doelgroepenbibliotheek uitwerken. Dat betekent dat we ons wat meer gaan richten op kinderen, minder-mobielen en ouderen. Wij zullen u vanzelfsprekend informeren over de verdere ontwikkelingen. Wij bieden onze excuses aan dat wij u zo lang in onzekerheid hebben moeten laten.

Hartelijk dank voor uw ondersteuning, acties en handtekeningen. Dat heeft mede geleid tot het open kunnen houden van de Bibliotheek! Wij danken ook de gemeenteraad en het college van B en W voor hun inspanningen om tot dit resultaat te komen."